รีเซต

จีนเตรียมสร้าง 'เส้นทางท่องเที่ยว' ระดับชาติ หัวข้อมรดกวัฒนธรรม

จีนเตรียมสร้าง 'เส้นทางท่องเที่ยว' ระดับชาติ หัวข้อมรดกวัฒนธรรม
Xinhua
7 พฤษภาคม 2566 ( 17:23 )
26
จีนเตรียมสร้าง 'เส้นทางท่องเที่ยว' ระดับชาติ หัวข้อมรดกวัฒนธรรม

ปักกิ่ง, 7 พ.ค. (ซินหัว) -- จีนเตรียมก่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวระดับชาติภายใต้หัวข้อมรดกวัฒนธรรม ระยะทดลอง จำนวน 3-5 เส้นทาง ระหว่างการดำเนินแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (2021-2025)

หนังสือเวียนที่ร่วมออกโดยสำนักบริหารมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีน ระบุว่าเส้นทางท่องเที่ยวเหล่านี้จะประกอบด้วยหัวข้อทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมถึงผสมผสานองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมชาติ ภายใต้แรงหนุนจากวัตถุทางวัฒนธรรมที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

นอกจากนั้นเส้นทางท่องเที่ยวเหล่านี้จะเชื่อมต่อกับการก่อสร้างอุทยานวัฒนธรรมระดับชาติและยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมุ่งเน้นการกระตุ้นพลังและความดึงดูดใจของวัฒนธรรมจีนในระดับโลก

จีนจะพยายามตรวจสอบและวิเคราะห์สถานะการคุ้มครองและการจัดการมรดกวัฒนธรรม จัดทำรายการทรัพยากรวัตถุทางวัฒนธรรมที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้สำหรับการใช้งานแบบเปิด และเพิ่มการบูรณาการมรดกวัฒนธรรมที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เข้ากับเส้นทางท่องเที่ยวเหล่านี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง