รีเซต

กฎหมายการศึกษา 'ความรักชาติ' ของจีนมีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 2024

กฎหมายการศึกษา 'ความรักชาติ' ของจีนมีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 2024
Xinhua
1 มกราคม 2567 ( 13:24 )
39
กฎหมายการศึกษา 'ความรักชาติ' ของจีนมีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 2024

  (แฟ้มภาพซินหัว : ครูชาวจีนกำลังสอนเด็กๆ วาดภาพสีน้ำพู่กันจีนที่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่ง ในนครจี่หนาน มณฑลซานตงทางตะวันออกของประเทศ วันที่ 29 พ.ย. 2023) ปักกิ่ง,1 ม.ค. (ซินหัว) -- กฎหมายการศึกษาความรักชาติฉบับใหม่ของจีน ที่เพิ่งมีผลบังคับใช้ในวันนี้ (1 ม.ค. 2024) จะช่วยยกระดับการศึกษาเรื่องความรักชาติของจีนกฎหมายข้างต้นระบุว่า การศึกษาเกี่ยวกับความรักชาติจะครอบคลุมหลากหลายด้าน อาทิ อุดมการณ์และการเมือง ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สัญลักษณ์ประจำชาติ ความงดงามของมาตุภูมิ รัฐธรรมนูญและกฎหมาย ความเป็นเอกภาพของชาติและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของเหล่าชาติพันธุ์ ความมั่นคงของชาติและการป้องกันประเทศ ตลอดจนการกระทำของวีรชนและบุคคลต้นแบบกฎหมายนี้กำหนดว่ากลุ่มเป้าหมายของการศึกษาความรักชาติได้แก่พลเมืองทุกคน และเน้นย้ำถึงการให้การศึกษาเรื่องความรักชาติในหมู่เยาวชนและเด็กๆ ทั้งในโรงเรียนและที่บ้านกฎหมายการศึกษาความรักชาติฉบับนี้กำหนดให้ใช้ทรัพยากรทุกประเภทอย่างเต็มที่ เพื่อดำเนินงานด้านการศึกษาความรักชาติ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับมรดกของพรรคคอมมิวนิสต์จีน มรดกทางวัฒนธรรม ฐานการศึกษาเกี่ยวกับความรักชาติ และสถานที่ทางวัฒนธรรมอันหลากหลาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง