รีเซต

เปิดแนวคิด "วิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืด" ของสาธิตจุฬาฯ แรงบันดาลใจจากฮอกวอร์ต

เปิดแนวคิด "วิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืด" ของสาธิตจุฬาฯ แรงบันดาลใจจากฮอกวอร์ต
TNN ช่อง16
1 มิถุนายน 2566 ( 14:51 )
52
เปิดแนวคิด "วิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืด" ของสาธิตจุฬาฯ แรงบันดาลใจจากฮอกวอร์ต

จากกรณีเพจ สังคมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ได้เผยข้อมูลเรื่อง รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดให้นักเรียนลงทะเบียน ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ปรากฏชื่อวิชา ‘ป้องกันตัวจากศาสตร์มืด’ ทำให้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก  


สำนักข่าว TNN 16 ติดต่อไปยังโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เพื่อขอให้เปิดรายละเอียดหลักสูตร ‘ป้องกันตัวจากศาสตร์มืด’ โดยผู้สอนยืนยันไม่ใช่วิชาเกี่ยวกับเวทมนตร์ แต่ออกแบบมาสำหรับวัยรุ่นในยุคปัจจุบันให้มีภูมิคุ้มกันจากสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว วิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืด คือ ชื่อวิชาที่มีสอนอยู่จริงในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายมัธยม  เป็นวิชาเลือกเสรีในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาของนักเรียนชั่นมัธยมศึกษาที่ 5   ด้วยชื่อวิชาที่เหมือนกับวิชาของโรงเรียนเวทมนตร์ "ฮอกวอร์ต" ในภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากนิยายชื่อดัง เรื่อง แฮรี่พอตเตอร์  ทำให้ได้รับความสนใจทั้งนักเรียนสาธิตจุฬาฯ และ บุคคลภายนอกที่เห็นชื่อวิชานี้


ผู้สอนวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืด อาจารย์กมลชนก สกนธวัฒน์  ยอมรับว่าชื่อวิชาได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิยายชื่อดัง แต่จุดเริ่มต้นมาจากประสบการณ์จริงที่ได้จากการพูดคุยกับนักเรียนทำให้เห็นถึงปัญหาของวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ในยุคที่สังคมเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน แปรปรวน และความเสี่ยงในการถูกชักชวนในทางที่ไม่ควร จึงได้ออกแบบวิชาที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันตนเองให้กับนักเรียนขึ้น 


ด้านอาจารย์พรพรหม ไชยฉัตรพรสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม และ รองคณบดีคณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่าวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืด เปิดการเรียนการสอยเข้าสู่ปีที่ 3 แล้ว ซึ่งนอกจากวิชานี้แล้วยังมีอีกหลายวิชาที่ถูกออกแบบให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และ ปรับให้ตรงกับความสนใจของนักเรียน เป็นไปตามการปรับหลักสูตรของโรงเรียนตั้งแต่ปี 2562  ซึ่งมีการเพิ่มวิชาเลือกเสรีเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียนให้มีคุณภาพ มากกว่าการส่งเสริมด้านวิชาการ เช่นวิชพารวย วิชาการเมืองใกล้ตัว วิชาการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเป็นต้น  
ข้อมูลจาก  : โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพจาก : โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม