รีเซต

เรือนกระจกอัจฉริยะ หนุนอุตสาหกรรม 'ดอกไม้' ในกุ้ยโจว

เรือนกระจกอัจฉริยะ หนุนอุตสาหกรรม 'ดอกไม้' ในกุ้ยโจว
Xinhua
30 มีนาคม 2566 ( 17:42 )
60
เรือนกระจกอัจฉริยะ หนุนอุตสาหกรรม 'ดอกไม้' ในกุ้ยโจว

ปี้เจี๋ย, 30 มี.ค. (ซินหัว) -- บรรยากาศการเพาะปลูกและซื้อขายดอกไม้หลากสีสันนานาพันธ์ุ บริเวณฐานเพาะปลูกดอกไม้และจุดสาธิตแปลงดอกไม้ เมืองปี้เจี๋ย มณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนปี้เจี๋ยได้สร้างเรือนกระจกอัจฉริยะสำหรับเพาะปลูกพันธุ์ไม้ดอกบนเทือกเขาหลายสายพันธุ์ เช่น ดอกอาซาเลียหรือกุหลาบพันปี ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายพัฒนาการท่องเที่ยวชนบทและเพิ่มรายได้ของเกษตรกร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง