รีเซต

คืนชีพ “เจดีย์เอน” เก่าแก่นับ 1,000 ปี หลังพบรอยแตก-รูโหว่กว่าร้อยจุด

คืนชีพ “เจดีย์เอน” เก่าแก่นับ 1,000 ปี หลังพบรอยแตก-รูโหว่กว่าร้อยจุด
ข่าวสด
23 มกราคม 2565 ( 13:13 )
51
คืนชีพ “เจดีย์เอน” เก่าแก่นับ 1,000 ปี หลังพบรอยแตก-รูโหว่กว่าร้อยจุด

คืนชีพ “เจดีย์เอน” - วันที่ 23 ม.ค. ซินหัว รายงานว่าที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ชุดที่ 13 ครั้งที่ 6 เผยว่างานบูรณะเจดีย์เก่าแก่ที่อาจมีอายุเกือบ 1,400 ปีในเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ทางตอนเหนือของประเทศจีน เพื่อป้องกันโครงสร้างเจดีย์พังทลายปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์แล้ว

 

“เจดีย์ขาวอู่อันโจว” ในเมืองชื่อเฟิง มีอายุเก่าแก่ถึงสมัยต้นราชวงศ์เหลียว (ปีพ.ศ.1168-1450) โดยเป็นส่วนหนึ่งของซากปรักหักพังอู่อันโจว ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสำคัญระดับชาติในปี 2556

 

เดิมทีเจดีย์ที่มีลักษณะเอียงแห่งนี้มีรอยแตกกว้างอย่างน้อย 18 จุด และผุพังเป็นรูมากกว่า 100 จุด ก่อนที่ทางการมองโกเลียในจะเริ่มการบูรณะเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563

 

ที่ประชุมสภาผู้แทนมองโกเลียในเผยอีกว่ามีการประยุกต์ใช้เทคนิคและวัสดุดั้งเดิมเพื่อรับรองความปลอดภัยของโครงสร้างเจดีย์ หรือป้องกันการผุกร่อนและความเสียหายอื่นๆ นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ภารกิจงานบูรณะยังพยายามปรับเปลี่ยนเจดีย์ให้น้อยที่สุด รักษาสภาพดั้งเดิมของตัวเจดีย์ และดำเนินงานตามหลักการคุ้มครองโบราณวัตถุระดับสากล

 

ทั้งนี้ มองโกเลียในใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลากหลายในขั้นตอนการสำรวจ ออกแบบ และก่อสร้าง อาทิ การตรวจสอบการสั่นสะเทือนของเจดีย์ และการสแกน 3 มิติ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์เพื่อใช้ในการก่อสร้างและสนับสนุนงานบูรณะครั้งนี้

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง