รีเซต

พาณิชย์ฯ ลุยตรวจเครื่องชั่งกระเป๋าในสนามบินพาณิชย์ 33 แห่ง

พาณิชย์ฯ ลุยตรวจเครื่องชั่งกระเป๋าในสนามบินพาณิชย์ 33 แห่ง
TNN ช่อง16
12 เมษายน 2566 ( 10:15 )
98
พาณิชย์ฯ ลุยตรวจเครื่องชั่งกระเป๋าในสนามบินพาณิชย์ 33 แห่ง

ร้อยตรี จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์จะเป็นช่วงที่ประชาชนเดินทางไปต่างจังหวัดและต่างประเทศโดยเครื่องบินกันมากขึ้น โดยในส่วนของท่าอากาศยานดอนเมืองเริ่มมีผู้มาใช้บริการค่อนข้างหนาแน่น เฉลี่ยวันละกว่า 80,000 คน 

ดังนั้นกรมฯ จึงสั่งการให้นายตรวจชั่งตวงวัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระในท่าอากาศยานพาณิชย์ทั้ง 33 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีเครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระรวม 1,044 เครื่อง

ทั้งนี้ ได้ร่วมกับนายสุทัศน์ สุวรรณผ่องใส รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง นำเจ้าหน้าที่นายตรวจชั่งตวงวัดลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าที่ใช้งานที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งมีทั้งหมด 200 เครื่อง ผลการตรวจสอบพบว่าเครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าทุกเครื่องมีความถูกต้องเที่ยงตรง

และการตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าในช่วงเทศกาลที่มีประชาชนเดินทางโดยเครื่องบินเป็นจำนวนมากเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กรมให้ความสำคัญ นอกเหนือจากการตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าที่ต้องดำเนินการเป็นประจำอยู่แล้วในทุก 2 ปี เนื่องจากน้ำหนักของกระเป๋าสัมภาระอาจมีผลต่อการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของสายการบิน ทั้งนี้ ที่ผ่านมากกรมได้รับความร่วมมือจากกรมท่าอากาศยาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างดีมาโดยตลอด 


ที่มาข้อมูล  : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN

ข่าวที่เกี่ยวข้อง