รีเซต

ส่องโบราณวัตถุ 'มังกร' จากซากซานซิงตุยในเสฉวน

ส่องโบราณวัตถุ 'มังกร' จากซากซานซิงตุยในเสฉวน
Xinhua
12 กุมภาพันธ์ 2567 ( 11:12 )
21
ส่องโบราณวัตถุ 'มังกร' จากซากซานซิงตุยในเสฉวน

กว่างฮั่น, 11 ก.พ. (ซินหัว) -- ชวนชมโบราณวัตถุที่มีความเกี่ยวพันกับ "มังกร" จากพิพิธภัณฑ์ซานซิงตุยในมณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

โบราณวัตถุเหล่านี้ที่ขุดพบจากซากโบราณซานซิงตุยประกอบด้วยวัตถุสัมฤทธิ์หัวเสือตัวมังกร เครื่องปั้นดินเผาเขียนลายมังกร และวัตถุสัมฤทธิ์หัวมังกรลักษณะต่างๆ

อนึ่ง ปีนักษัตรและธรรมเนียมประเพณีของจีนถือว่าปีนักษัตรมังกรเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญ ความมงคล และความโชคดีมีชัย

(บันทึกภาพวันที่ 26 ม.ค. และ 7 ก.พ. 2024)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง