รีเซต

จีนจ่อจัดระเบียบ 'การก่อสร้าง' ไม่พึงประสงค์ หนุน 'คาร์บอนต่ำ'

จีนจ่อจัดระเบียบ 'การก่อสร้าง' ไม่พึงประสงค์ หนุน 'คาร์บอนต่ำ'
Xinhua
25 มิถุนายน 2564 ( 22:00 )
60
จีนจ่อจัดระเบียบ 'การก่อสร้าง' ไม่พึงประสงค์ หนุน 'คาร์บอนต่ำ'

ปักกิ่ง, 25 มิ.ย. (ซินหัว) -- ทางการจีนได้ออกข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับการก่อสร้างคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับอำเภอต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงการพัฒนาโดยขาดการตระหนักรู้ การพัฒนาแบบกระจุกตัว และการขยายตัวอย่างไม่เป็นระบบระเบียบ

 

แนวปฎิบัติที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ 15 แห่ง ซึ่งรวมถึงกระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมือง-ชนบท ระบุว่าควรมีการจำกัดความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่ที่มีการพัฒนาในอำเภอต่างๆ ไว้ที่ 6,000 - 10,000 คนต่อตารางกิโลเมตร ขณะที่สัดส่วนระหว่างพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารกับพื้นที่ก่อสร้าง ในอำเภอต่างๆ ควรอยู่ที่ 0.6 - 0.8

 

การก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ในอำเภอ ควรดำเนินการในพื้นที่ที่ปลอดภัยและเหมาะสม โดยหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว และดินถล่ม

 

แนวปฏิบัติระบุว่าควรมีการจำกัดความสูงของอาคารพลเรือน ให้เอื้อต่อการดับเพลิงของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งอาคารที่พักอาศัยแห่งใหม่ควรมีความสูงที่ 6 ชั้นเป็นส่วนใหญ่ และโดยหลักการแล้วไม่ควรสูงเกิน 18 ชั้น

 

แนวปฏิบัติยังเน้นย้ำถึงการรักษาภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมือง ด้วยการอนุรักษ์อาคารและย่านเก่าแก่ตลอดจนต้นไม้อายุมากและต้นไม้พันธุ์หายาก รวมถึงจำกัดพื้นที่จัตุรัสกลางเมือง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง