รีเซต

ทะเลสาบเหิงสุ่ยต้อนรับฤดู 'นกอพยพ' ผสมพันธุ์

ทะเลสาบเหิงสุ่ยต้อนรับฤดู 'นกอพยพ' ผสมพันธุ์
Xinhua
26 พฤษภาคม 2566 ( 15:05 )
59
ทะเลสาบเหิงสุ่ยต้อนรับฤดู 'นกอพยพ' ผสมพันธุ์

เหิงสุ่ย, 26 พ.ค. (ซินหัว) -- ฝูงนกอพยพ ณ ทะเลสาบเหิงสุ่ย มณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีน ได้เข้าสู่ช่วงฤดูผสมพันธุ์แล้วทะเลสาบเหิงสุ่ยเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติที่ยังคงมีระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำอันสมบูรณ์ ประกอบด้วยหนองน้ำ น้ำ ที่ราบโคลน ทุ่งหญ้า และป่าไม้จางอวี๋กว่าง เจ้าหน้าที่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติทะเลสาบเหิงสุ่ย กล่าวว่าฝูงนกใกล้ทะเลสาบเหิงสุ่ยอพยพมารวมตัวที่แหล่งเพาะพันธุ์ตั้งแต่เดือนเมษายน โดยสร้างรังกลางต้นอ้อ ธูปฤาษี และบนต้นไม้ใกล้เคียง พร้อมเสริมว่านกอพยพที่มาถึงกลุ่มแรกคือนกกระสานวล นกเป็ดผีใหญ่ และนกแขวก โดยปัจจุบันมีรายงานพบเห็นนกที่ทะเลสาบแห่งนี้รวม 333 สายพันธุ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง