รีเซต

'เทียนจิน' กระชับมาตรการสกัดโควิด-19 ในพื้นที่เสี่ยง

'เทียนจิน' กระชับมาตรการสกัดโควิด-19 ในพื้นที่เสี่ยง
Xinhua
13 มกราคม 2565 ( 18:42 )
83
'เทียนจิน' กระชับมาตรการสกัดโควิด-19 ในพื้นที่เสี่ยง

เทียนจิน, 13 ม.ค. (ซินหัว) -- วันพฤหัสบดี (13 ม.ค.) เทศบาลนครเทียนจินทางตอนเหนือของจีน ประกาศยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ในพื้นที่เสี่ยง เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ

ทางการท้องถิ่นจะกำกับดูแลยานพาหนะที่เข้า-ออกจากพื้นที่เสี่ยง และห้ามบุคคลภายนอกพื้นที่เสี่ยงภายใต้การควบคุมของรัฐบาลเดินทางเข้ามาส่งสิ่งของในพื้นที่ดังกล่าว

สำนักงานใหญ่ด้านการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 และกลุ่มผู้นำที่เกี่ยวข้องของพื้นที่เสี่ยง จะยกระดับการดำเนินงานเพื่อรับรองการจัดส่งของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันให้ประชาชน

เทียนจินยังบังคับใช้มาตรการควบคุมการจราจร เพื่อช่วยให้ยานพาหนะบรรทุกอุปกรณ์ป้องกันโรคระบาดเดินทางได้อย่างราบรื่น โดยคนขับรถและพนักงานที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งสิ่งของดังกล่าวควรป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบสุขภาพของตนเป็นประจำด้วยการทดสอบกรดนิวคลีอิกวันเว้นวัน และเลี่ยงการติดต่อสัมผัสที่ไม่จำเป็นกับผู้อื่น

ทั้งนี้ รายงานประจำวันพฤหัสบดี (13 ม.ค.) ของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน ระบุว่าเทียนจินตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ติดเชื้อในท้องถิ่นเพิ่ม 41 ราย ในวันพุธ (12 ม.ค.)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง