รีเซต

ร้อง! ขอให้ทำประชามติโรงไฟฟ้าใน จ.กระบี่

ร้อง! ขอให้ทำประชามติโรงไฟฟ้าใน จ.กระบี่
77ข่าวเด็ด
13 สิงหาคม 2563 ( 09:37 )
70
ร้อง! ขอให้ทำประชามติโรงไฟฟ้าใน จ.กระบี่

นายกิจจา ทองทิพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ตัวแทน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.เหนือคลอง ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา กลุ่มเครือข่ายปกป้องสิทธิชุมชนคนกระบี่ ยื่นหนังสือและแถลงการณ์ขอทำประชามติ การดำเนินการโรงไฟฟ้าถ่านหิน และท่าเทียบเรือคลองรั้วจ.กระบี่ ต่อ ศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญ หัวหน้าโครงการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ในเวทีสานเสวนารอบ 2/1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ ซึ่งจัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่โางแรมเดอะะพายแอปเพิล อ.เมือง จ.กระบี่

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง