รีเซต

การกีฬาฯ ชงครม. ยกเว้นภาษีลิขสิทธิ์บอลโลก 200 ล้านบาท

การกีฬาฯ ชงครม. ยกเว้นภาษีลิขสิทธิ์บอลโลก 200 ล้านบาท
TNN ช่อง16
22 พฤศจิกายน 2565 ( 16:08 )
54
การกีฬาฯ ชงครม. ยกเว้นภาษีลิขสิทธิ์บอลโลก 200 ล้านบาท

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 22 พฤศจิกายน นี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. จะเสนอที่ประชุมยกเว้นการจัดเก็บภาษีสรรพากร สำหรับค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022 โดยภาระภาษีที่ขอยกเว้นเป็นวงเงินกว่า 200 ล้านบาท

โดยภาระภาษีดังกล่าว ประกอบด้วย ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ของวงเงินค่าลิขสิทธิ์และภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 15 ของวงเงินค่าลิขสิทธิ์ โดยผู้มีเงินได้ในที่นี้ คือ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า จะต้องเป็นชำระตามประมวลรัษฎากร

อย่างไรก็ตามแม้ฟีฟ่าจะเป็นผู้ที่มีเงินได้ดังกล่าว แต่เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ดังนั้น การกีฬาแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ซื้อลิขสิทธิ์จะต้องเป็นผู้หักเงินนำส่งดังกล่าวแก่กรมสรรพากรภายในเวลาที่กำหนด โดยภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องนำส่งภายใน 15 วัน ส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคลจะต้องนำส่งภายใน 7 วัน หลังจากจ่ายค่าลิขสิทธิ์ดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้หากครม.ไม่เห็นชอบ การกีฬาฯ จะต้องเป็นผู้นำส่งภาระภาษีดังกล่าวให้แก่กรมสรรพากรตามเวลาที่กำหนดเอง ซึ่งจะทำให้การกีฬาฯ ต้องมีภาระรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากวงเงินค่าลิขสิทธิ์อีกกว่า 200 ล้านบาท ซึ่งอาจต้องขอรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้ในกรณีดังกล่าว 


ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง