รีเซต

"มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี" ขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาไทย เตรียม"แพลตฟอร์มการบริจาคเพื่อการศึกษา"

"มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี" ขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาไทย เตรียม"แพลตฟอร์มการบริจาคเพื่อการศึกษา"
มติชน
19 กรกฎาคม 2563 ( 14:21 )
134
"มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี" ขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาไทย เตรียม"แพลตฟอร์มการบริจาคเพื่อการศึกษา"

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคมที่่ผ่านมา ที่สำนักงานใหญ่มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED) อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถ.รัชดาภิเษก กทม. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิฯ ครั้งแรก นำโดยพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิฯ

นอกจากนี้ยังมี รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ ได้แก่ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ซีพีเอฟ) นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงาน และธุรกิจใหม่ กลุ่มมิตรผล นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทย ยูเนี่ยนกรุ๊ป นายนพปฎล เดชอุดม รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มเซ็นทรัล

รวมทั้ง ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ได้แก่ พล.ต.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว อนุกรรมการด้านนโยบายและแผน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และคณะที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคประชาสังคม ได้แก่ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ อดีตประธานหอการค้าไทย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ นักวางยุทธศาสตร์ ดร.วิทิต รัชชตาตะนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาประทีป

ที่ประชุมร่วมหารือและวางแผน สานต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งถอดบทเรียนและขยายผลตัวอย่างโมเดลองค์ความรู้ (Best Practice) ของแต่ละองค์กรเอกชน สู่สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และเตรียมพัฒนานวัตกรรม “แพลตฟอร์มการบริจาคเพื่อการศึกษา” (Crowdfunding) ในอนาคตเพื่อเป็นสื่อกลางในการระดมทุน ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน สร้างโอกาสให้ทุกคนได้เป็น “ผู้ให้” ร่วมสานอนาคตการศึกษาไทยให้ยั่งยืนอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ โครงการสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี เกิดจากการผนึกกำลังของ 3 ภาคส่วนหลัก ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ที่ได้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2559 โดย 12 องค์กรเอกชนชั้นนำของไทย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ กลุ่มเซ็นทรัล บมจ. ซีพี ออลล์ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร กลุ่มมิตรผล : กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงาน และธุรกิจใหม่ กลุ่มปตท. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เอสซีจี บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ บมจ.ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป และบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

สำหรับองค์กรที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะทำงานมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี โทร. 02-069-2101 ต่อ 1003-1004 หรืออีเมล : Partners.connexted@truecorp.co.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง