จีนยึดมั่นพันธกิจช่วย 'ประเทศกำลังพัฒนา' เข้าถึงวัคซีนโควิด-19

จีนยึดมั่นพันธกิจช่วย 'ประเทศกำลังพัฒนา' เข้าถึงวัคซีนโควิด-19
Xinhua Thai
16 ธันวาคม 2563 ( 11:46 )
22
จีนยึดมั่นพันธกิจช่วย 'ประเทศกำลังพัฒนา' เข้าถึงวัคซีนโควิด-19

ปักกิ่ง, 16 ธ.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันอังคาร (15 ธ.ค.) วังเหวินปิน โฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีน แถลงข่าวว่าปัจจุบันจีนกำลังดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อปฏิบัติตามพันธสัญญาในการทำให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถเข้าถึงและจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

 

วังกล่าวว่ากลุ่มบริษัทวัคซีนสัญชาติจีนทุ่มเทความพยายามสุดกำลังในการยกระดับการวิจัยและพัฒนาวัคซีน โดยวัคซีนหลายตัวเข้าสู่การทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 แล้ว ซึ่งจีนให้ความสำคัญยิ่งยวดต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนรัฐบาลจีนสนับสนุนความร่วมมือระหว่างบริษัทจีนและนานาประเทศในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนอย่างแข็งขัน โดยจีนได้ปรึกษาหารือและร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์กรพันธมิตรเพื่อวัคซีน (GAVI)วังระบุว่ารัฐบาลจีนจะดำเนินงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศต่อไป

 

เพื่อรับประกันว่าทุกประเทศสามารถเข้าถึงวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอย่างเท่าเทียม อีกทั้งสนับสนุนประเทศด้อยพัฒนาหรือประเทศกำลังพัฒนาบางประเทศในการเข้าถึงและจัดซื้อวัคซีนผ่านมาตรการหลากหลาย"บริษัทวัคซีนจีนทำการวิจัยและพัฒนาโดยสอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์และระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด อีกทั้งร่วมมือกับนานาชาติในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง" พร้อมระบุว่าบางประเทศได้อนุมัติการใช้งานวัคซีนฝีมือจีนแล้ว

 

ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนจีน"เราพร้อมทำงานร่วมกับนานาประเทศ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาวัคซีน รวมถึงมีส่วนสนับสนุนการเข้าถึงและการจัดซื้อวัคซีนโลก โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา เพื่อให้โลกของเราสามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ในเร็ววัน" วังกล่าวทิ้งท้าย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง