รีเซต

SABUYเป้าใหม่1.2หมื่นล. ยกระดับอีโคซิสเต็มลุยนอก

SABUYเป้าใหม่1.2หมื่นล. ยกระดับอีโคซิสเต็มลุยนอก
ทันหุ้น
17 สิงหาคม 2566 ( 07:19 )
10
SABUYเป้าใหม่1.2หมื่นล. ยกระดับอีโคซิสเต็มลุยนอก

SABUY ลดเป้ารายได้ลงเหลือ 1.2 หมื่นล้านบาท จากเดิมคาด 2 หมื่นล้านบาท ให้สอดคล้องกันสถานการณ์ ย้ำมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมผนึกพันธมิตร ยกระดับอีโคซิสเต็มต่อยอดสู่ต่างประเทศ เน้นภูมิภาคอาเซียน รอสถาบันการเงินอนุมัติวงเงิน ตั้งโต๊ะซื้อ AS

 

นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY เปิดเผยว่า บริษัทได้ปรับลดเป้ารายได้ปีนี้ ลงเหลือ 12,000 ล้านบาท จากเดิมที่คาดว่าจะทำได้ราว 20,000 ล้านบาท ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน แต่บริษัทยังเชื่อว่าภาพรวมธุรกิจยังเดินหน้าได้

 

ทั้งนี้ช่วง 6 เดือน ปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทได้ขยายธุรกิจและเพิ่มพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมและเสริมความแข็งแกร่งแก่ Ecosystem รวมไปถึงต่อยอดและเสริมสร้างศักยภาพ (Synergy) ของกลุ่มบริษัท โดยได้มีการจัดกลุ่มธุรกิจออกเป็น 6 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ 1. Connext  2. Enterprise & Life  3. Payments & Wallet  4. Financial Inclusion  5. InnoTainment และ 6. Venture ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญดังนี้

 

*ทุกกลุ่มธุรกิจยังเดินหน้าต่อ

 

1. กลุ่มธุรกิจ Enterprise & Life : บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท S2SMART ซึ่งให้บริการรับเหมาแรงงานในพื้นที่ภาคกลาง เพื่อขยายขนาดธุรกิจให้กับกลุ่ม SABUY Outsourcing และมีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต  2. กลุ่มธุรกิจ Payments & Wallet : บริษัทได้ร่วมมือกับ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) เป็น Banking Agent ผ่าน SABUY COUNTER ซึ่งจะเป็นจุดบริการฝาก-ถอนเงินสดผ่านร้านค้าให้บริการรับ-ส่งพัสดุด่วนทั่วไทย โดยใช้เครือข่าย SABUY SPEED ที่มีจุดเข้าร่วมการให้บริการฝาก-ถอนเงินสดกว่า 150 แห่งทั่วประเทศ และบริการฝากเงินผ่านตู้เติมเงิน "เติมสบายพลัส" ให้ธุรกรรมการฝาก-ถอนเงินสดสะดวกและง่ายขึ้น

 

3. กลุ่มธุรกิจ InnoTainment : จากการที่บริษัท เข้าลงทุนใน AS ก่อนหน้านี้ บริษัทได้รับทราบและยินยอมให้ AS เข้าลงทุนใน Bitkub Online (BO) เพื่อต่อยอดธุรกิจ Digital Platform, Exchange ตลอดจนถึงเทคโนโลยี Blockchain ที่ BO มีศักยภาพอย่างสูง เพื่อนำมาต่อยอดกลุ่มธุรกิจต่างๆ ของ SABUY อีกทั้งเข้าลงทุนในบริษัท NIPA Cloud เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้าน Cloud และ Digital Marketing Agency ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนำมาปรับใช้กับธุรกิจ Digital Asset รวมไปถึง Digital Platform โดยเฉพาะกับ SABUY Digital และ SABUY Infrastructure

 

นอกจากนี้บริษัทได้ยกระดับ Ecosystem โดยการเข้าลงทุนกับพันธมิตรต่างๆ ในปี 2565 ไม่ว่าจะเป็น SBNEXT, Asphere, SPEED (กลุ่มธุรกิจ Drop-Off), LOVLS, BZB และอื่นๆ ที่มีความหลากหลายและแตกต่างในตัวธุรกิจ รวมไปถึงการก่อตั้งบริษัทย่อยในเครือ เมื่อนำเข้ามาอยู่ใน Ecosystem ของบริษัท ส่งผลให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ/ลูกค้าได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนต่อหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

*มองโอกาสตลาดต่างประเทศ

 

ในปี 2566 บริษัทยังคงมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าออกสู่ภูมิภาคอาเซียน ภายใต้แนวคิด Overseas Aspiration โดยบริษัทได้เริ่มจากการเข้าร่วมมือกับ GHL และ CollectCo แม้ ณ ปัจจุบัน บริษัทจะยังไม่ได้เข้าลงทุนในกิจการดังกล่าว เนื่องจากราคาหุ้นมีความผันผวนทั้งภูมิภาค แต่อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงมีความสัมพันธ์และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ GHL ในประเทศไทย และยังมีความตั้งใจที่จะเข้าลงทุนตามเป้าหมายเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด รวมไปถึงเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทต่อไปในภูมิภาคเอเชียจากการเข้าลงทุนใน AS ถือเป็นการขยายธุรกิจในภูมิภาคตามแนวคิด Overseas Aspiration เนื่องจาก AS เป็นบริษัทเกมที่มีฐานลูกค้าอยู่ 5 ประเทศใน ASEAN ตลอดจนพัฒนาการของ AS ที่เข้าลงทุนใน BO ก็เป็นการเสริมศักยภาพการขยายตัวสู่ภูมิภาคเช่นกัน

 

พร้อมกันนี้ SABUY มุ่งมั่นในการขยายธุรกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยวางกลยุทธ์ขยายธุรกิจไปต่างประเทศ มุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าออกสู่ภูมิภาคอาเซียน เพื่อพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้เล่นระดับภูมิภาค ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างยั่งยืน หรือ Sustainability Growth นั้น บริษัทได้มีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร การนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในระบบงาน การปรับปรุงกระบวนการทำงาน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลบริษัทที่ดี การตรวจสอบภายใน ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นส่วนสำคัญ และมีส่วนช่วยให้ SABUY สามารถเติบโต มั่นคง และยั่งยืน ต่อไปในอนาคต

 

@ รอวงเงินสินเชื่อซื้อ AS

 

ด้านความคืบหน้าการทำ Tender หุ้นของบริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ AS ปัจจุบันบริษัทเหลือเพียงรอเงื่อนไขบังคับเดียว คือการได้รับวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอจากสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ AS หลังจากเงื่อนไขดังกล่าวสำเร็จบริษัทจะเริ่มกระบวนการทำคำเสนอซื้อในทันที ตามกรอบที่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยความคืบหน้าในการหาแหล่งเงินทุนได้เดินหน้าไปได้ในระดับหนึ่ง หากแต่ภาวะตลาดทุนในประเทศเกิดความผันผวนและไม่แน่นอนมาก จากกรณีการผิดนัดชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยของบางบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ทำให้การจัดหาเงินทุนมีความท้าทายเพิ่มขึ้น

 

สำหรับหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดอายุ 2 ในปี หน้า มูลค่ารวมกว่า 2 พันล้านบาท แบ่งเป็นครบอายุ เดือน กุมภาพันธ์ จำนวน 500 ล้านบาท และเดือนมิถุนายน จำนวน 1,500 ล้านบาท บริษัทได้เตรียมความพร้อมในการชำระคืนหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง