รีเซต

ทัวร์เที่ยวไทย แจกเงินไม่เกิน 5,000 บาท ใครมีสิทธิเข้าร่วมโครงการได้บ้าง

ทัวร์เที่ยวไทย แจกเงินไม่เกิน 5,000 บาท ใครมีสิทธิเข้าร่วมโครงการได้บ้าง
TNN ช่อง16
23 มีนาคม 2564 ( 19:32 )
301
ทัวร์เที่ยวไทย แจกเงินไม่เกิน 5,000 บาท ใครมีสิทธิเข้าร่วมโครงการได้บ้าง

วันนี้ (23มี.ค.64) จากรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการ "ทัวร์เที่ยวไทย" ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าเดินทางของประชาชนในลักษณะร่วมจ่าย (Co-pay) ร้อยละ 40 ของค่าใช้จ่ายแพ็กเกจนำเที่ยว แต่ไม่เกิน 5,000 บาท โดยต้องเป็นการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดในวันธรรมดา (วันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี) ไม่ต่ำกว่า 3 วัน 2 คืน ไม่มีการกำหนดราคาขั้นต่ำ รวม 1,000,000 สิทธิ วงเงินงบประมาณ 5,000 ล้านบาท ตั้งแต่ พฤษภาคม-สิงหาคม 2564 


ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ นักท่องเที่ยว ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน โดยนักท่องเที่ยว 1 คนสามารถใช้สิทธิตามโครงการฯได้ 1 สิทธิ และได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าโครงการ ต้องจดทะเบียนถูกต้องก่อนวันที่ 1 ม.ค.63 และต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ถึงจะมีสิทธิเข้าโครงการได้


สำหรับการจ่ายเงินจะต้องทำผ่านแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" เท่านั้น และต้องสแกน QR Code และสแกนใบหน้าผู้ใช้บริการด้วย เพื่อตรวจสอบการดำเนินโครงการข่าวที่เกี่ยวข้อง