TrueID

"พิมพ์เพ็ญ ดีพันธุ์พงษ์" ซื้อ CPT-W2 12 ล้านหน่วย

"พิมพ์เพ็ญ ดีพันธุ์พงษ์" ซื้อ CPT-W2 12 ล้านหน่วย
TNN ช่อง16
6 ตุลาคม 2563 ( 07:29 )
279
"พิมพ์เพ็ญ ดีพันธุ์พงษ์" ซื้อ CPT-W2 12 ล้านหน่วย

นางพิมพ์เพ็ญ ดีพันธุ์พงษ์  รายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. โดยเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ได้ซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ของบริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน) หรือ CPT-W2 จำนวน 112 ล้านหน่วย หรือคิดเป็น 12.44% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ  

ซึ่งนางพิมพ์เพ็ญ ได้รับการจัดสรร จำนวนเดียวกับที่นายวิชัย ทองแตง ได้รายงานไปก่อนหน้านี้ 

โดยทาง บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ ให้เหตุผลการเสนอขายวอร์แรนต์ที่จัดสรรให้กับนายวิชัย และนางพิมพ์เพ็ญ ครั้งนี้ เนื่องจากนักลงทุนทั้งสองรายเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่สามารถส่งเสริมธุรกิจของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งได้ รวมทั้งมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับฐานลูกค้าที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งจากประสบการณ์ดังกล่าว บริษัทเชื่อว่าผู้ลงทุนทั้ง 2 รายสามารถให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่บริษัทเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามที่บริษัทร้องขอได้

โดยมีราคาเสนอขายหน่วยละ 0.10 บาท มีอายุ 3 ปี โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญเดิม ที่ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 0.65 บาท

สำหรับ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ เป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายตู้ไฟฟ้า จําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบควบคุมไฟฟ้า ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงให้บริการ ติดตั้งตู้ไฟฟ้า และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง