'พื้นที่อยู่อาศัยต่อคน' ใน 'ทิเบต' เพิ่มขึ้นกว่าสิบเท่า

'พื้นที่อยู่อาศัยต่อคน' ใน 'ทิเบต' เพิ่มขึ้นกว่าสิบเท่า
Xinhua Thai
14 ธันวาคม 2563 ( 20:51 )
88
'พื้นที่อยู่อาศัยต่อคน' ใน 'ทิเบต' เพิ่มขึ้นกว่าสิบเท่า

ลาซา, 14 ธ.ค. (ซินหัว) -- ทัศนียภาพหมู่บ้านท้องถิ่นหลายแห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่เขตปกครองตนเองทิเบตทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนปัจจุบันประชาชนในทิเบตมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่พัฒนาดีขึ้นอย่างมาก เมื่อเทียบกับช่วงปี 1951 ที่อัตราพื้นที่อยู่อาศัยต่อคนนั้นต่ำกว่า 3 ตารางเมตรเมื่อนับถึงสิ้นปี 2019 อัตราพื้นที่อยู่อาศัยต่อคนของชาวเมืองในทิเบตอยู่ที่ 33.4 ตารางเมตร ส่วนอัตราเดียวกันของชาวสวนและคนเลี้ยงสัตว์อยู่ที่ 41.5 ตารางเมตร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง