รีเซต

คลังเผย 'เราชนะ' สละสิทธิแล้ว4.3หมื่นราย ย้ำกลุ่มลูกจ้างรัฐรับเงินได้ปกติ

คลังเผย 'เราชนะ' สละสิทธิแล้ว4.3หมื่นราย ย้ำกลุ่มลูกจ้างรัฐรับเงินได้ปกติ
มติชน
16 กุมภาพันธ์ 2564 ( 16:37 )
73
คลังเผย 'เราชนะ' สละสิทธิแล้ว4.3หมื่นราย ย้ำกลุ่มลูกจ้างรัฐรับเงินได้ปกติ

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการสละสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะ ว่า ภยหลังมีการเพิ่ม ปุ่มสละสิทธิหน้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่าน พบว่า ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้สละสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะแล้ว ประมาณ 43,400 คน โดยการสละสิทธิทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com นั้นสำหรับผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น แต่ไม่สามารถขอรับสิทธิโครงการฯ เนื่องจากคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ไม่เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 อาทิ กรณีข้าราชการการเมือง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐที่รับค่าตอบแทนโดยตรงจากหน่วยงานของรัฐ และไม่มีลักษณะของงานที่เป็นอาสาสมัครหรือเป็นการจ้างรายวัน รวมถึงผู้รับบำนาญปกติ

 

“หากผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่มีลักษณะงานเป็นอาสาสมัครหรือการจ้างรายวัน และได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง หากผ่านเกณฑ์การคัดกรองของโครงการฯ จะสามารถได้รับความช่วยเหลือจากโครงการฯ ได้”น.ส.กุลยากล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง