รีเซต

กระทรวงแรงงาน ไขข้อข้องใจ "พี่จองและคัลแลน" เดินทางเข้าประเทศไทยด้วยวีซ่าอะไร

กระทรวงแรงงาน ไขข้อข้องใจ "พี่จองและคัลแลน" เดินทางเข้าประเทศไทยด้วยวีซ่าอะไร
TNN ช่อง16
16 มกราคม 2567 ( 17:16 )
63
กระทรวงแรงงาน ไขข้อข้องใจ "พี่จองและคัลแลน" เดินทางเข้าประเทศไทยด้วยวีซ่าอะไร

กระทรวงแรงงาน ชี้แจงกรณี พี่จองและคัลแลน 2 ยูทูบเบอร์ชื่อดัง ขอใบอนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมาย ย้ำนักร้อง ศิลปิน อินฟลูฯ ต่างชาติ ขอใบอนุญาตทำงานสะดวกรวดเร็ว เอกสารครบอนุมัติ ภายใน 3 วัน


นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานมีภารกิจในการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างชาติให้เป็นไปตามกฎหมายและเกิดประสิทธิภาพ สามารถจัดเก็บรายได้เข้าสู่ประเทศไทยอย่างเป็นระบบ รวมทั้งแรงงานต่างชาติได้รับการคุ้มครองตามสิทธิที่พึงมี 


สำหรับคนต่างชาติระดับฝีมือชำนาญการ ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่าง ๆ อาทิ นักร้อง ศิลปิน อินฟลูเอนเซอร์ ครูต่างชาติ วิศวกร ที่ถือวีซ่า NON-IMMIGRANT B สามารถขอใบอนุญาตทำงานได้ 2 กรณี คือ กรณีคนต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วและประสงค์ขอใบอนุญาตทำงานด้วยตนเอง มาตรา 59 ตามแบบ บต. 25 


กรณีคนต่างชาติยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ให้นายจ้างในประเทศไทยยื่นคำขอใบอนุญาตทำงานแทน มาตรา 60 ตามแบบ บต. 32  โดยเตรียมเอกสารสำคัญ อาทิ หนังสือรับรองการจ้าง สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาหลักฐานการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน ใบรับรองแพทย์ และเอกสารประกอบการพิจารณาตามประเภทกิจการตามแต่กรณี ยื่นขอใบอนุญาตทำงานที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 -10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงาน  


ทั้งนี้ หากเอกสารครบถ้วน จะได้รับหนังสือแจ้งผลภายใน 3 วันทำการ โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว doe.go.th/alien โทร 0 2248 7202 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงานโทร 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694


ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานขอชื่นชมชาวต่างชาติทุกคนที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และขอย้ำเตือนว่าหากเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องมีวีซ่าสำหรับทำงานและขออนุญาตทำงานให้ถูกต้อง


ด้านนายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรณี ยูทูบเบอร์ชื่อดัง จอง และ คัลแลน เดินทางมาที่กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 จนมีผู้สอบถามมาที่กระทรวงแรงงานเกี่ยวกับการเข้ามาทำงานในประเทศไทยของทั้งสองท่านว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ 


ข้อเท็จจริงคือ คัลแลน และจอง เดินทางเข้าประเทศไทยด้วยวีซ่า NON-IMMIGRANT B (วีซ่าคนอยู่ชั่วคราว เพื่อทำงาน ติอต่อธุรกิจ หรือประชุม) และนายจ้างได้ยื่นขอใบอนุญาตทำงานแทน ตามมาตรา 60 ไว้กับกรมการจัดหางานแล้ว ต่อมาทั้ง 2 คน ได้เดินทางมาเซ็นรับเอกสารใบอนุญาตทำงาน ณ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานเมื่อวานนี้ (15 ม.ค.)


คนต่างชาติที่ขอใบอนุญาตทำงานถูกต้องจะสามารถทำงานในประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่ได้ขออนุญาตไว้แต่ไม่เกิน 2 ปี รวมทั้งสามารถขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานต่อไปได้ตามที่จำเป็น โดยสามารถทำงานได้ทุกประเภทงานที่ไม่ได้มีประกาศห้ามคนต่างด้าวทำ

ข้อมูลจาก กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ภาพจาก อินสตาแกรม @cullen_hateberry

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง