TrueID

นักเรียนหูหนานเพลิดเพลิน เชิด 'หุ่นละครเงา' มรดกวัฒนธรรมทรงคุณค่า

นักเรียนหูหนานเพลิดเพลิน เชิด 'หุ่นละครเงา' มรดกวัฒนธรรมทรงคุณค่า
Xinhua Thai
14 พฤศจิกายน 2564 ( 10:35 )
18
นักเรียนหูหนานเพลิดเพลิน เชิด 'หุ่นละครเงา' มรดกวัฒนธรรมทรงคุณค่า

เซียงถาน, 13 พ.ย. (ซินหัว) -- อู่ยวน ชายจีนผู้สืบทอดศิลปะหุ่นละครเงา (paper shadow puppet play) มอบประสบการณ์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเล่นเงาหุ่นเชิดและการทำหุ่นเชิดแก่เหล่านักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาหนานกู่ ในตำบลเฮ่อหลิ่ง เขตอวี่หู เมืองเซียงถาน มณฑลหูหนานทางตอนกลางของจีน

 

อนึ่ง หุ่นละครเงาเป็นศิลปะพื้นบ้านที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของหูหนาน

 

(บันทึกภาพวันที่ 12 พ.ย. 2021)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง