รีเซต

ดูอีกที! ขั้นตอนลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com พร้อมวิธีทบทวนสิทธิ

ดูอีกที! ขั้นตอนลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com พร้อมวิธีทบทวนสิทธิ
ข่าวสด
21 กุมภาพันธ์ 2564 ( 08:27 )
975
1
ดูอีกที! ขั้นตอนลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com พร้อมวิธีทบทวนสิทธิ

ดูอีกทีเลย เปิดขั้นตอนลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com รับเงิน 4,000 บาท กลุ่ม ผู้ประกันตรามาตรา 33 พร้อมขั้นตอนการทบทวนสิทธิ

 

 

หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการ "ม.33 เรารักกัน" ภายใต้กรอบวงเงิน 37,100 ล้านบาท แหล่งงบประมาณจากแผนเงินกู้ในส่วนของแผนช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจาก โควิด-19 โดยให้สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 4,000 บาทต่อคน จำนวน 9.27 ล้านคน ผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" เช่นเดียวกับโครงการ "เราชนะ"

 

ดูอีกทีเลย เปิดขั้นตอนลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com รับเงิน 4,000 บาท

 

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียน กำหนดการการโอนเงิน รวมถึงการดำเนินการขอ "ทบทวนสิทธิ" หากไม่ได้รับสิทธิ์ในครั้งแรก เพื่อทำความเข้าใจให้ถูกต้อง ดังนี้

 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 • เข้าสู่เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com
 • กดปุ่ม "ประชาชนลงทะเบียนใหม่" (ปุ่มสีแดง)
 • อ่านเงื่อนไข พร้อมทำเครื่องหมายในช่อง "ข้าพเจ้าได้อ่าน และตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมข้างต้น"
 • จากนั้นกด "ยืนยัน" (ปุ่มสีฟ้า)
 • กรอกข้อมูล คำนำหน้า ชื่อ, นามสกุล, เลขบัตรประจำตัวประชาชน, เลขหลังบัตรประชาชน, วัน เดือน ปี เกิด, จังหวัดที่พักอาศัย, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์ (ถ้ามี)
 • กดปุ่ม "ลงทะเบียน" (ปุ่มสีฟ้า)
 • ระบบจะให้ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกอีกครั้ง หากถูกต้อง กด "ยืนยัน" (ปุ่มสีฟ้า)
 • ระบบจะขึ้นให้กรอกเลข OTP
 • นำเลข OTP ที่ส่งเข้าผ่านโทรศัพท์มือถือมากรอก
 • ระบบจะขึ้นว่า "ลงทะเบียนสำเร็จ โปรดตรวจสอบผลการสมัคร วันที่ 15 มี.ค. 64 ผ่าน www.ม33เรารักกัน.com"
 • กดปุ่ม "ตกลง" (ปุ่มสีฟ้า)
 • เสร็จสิ้นการลงทะเบียน
 •  

ขั้นตอนการ-ไทม์ไลน์ "ขอทบทวนสิทธิ"

 • วันที่ 15-28 มี.ค.2564 ทบทวนสิทธิ
 • วันที่ 29 มี.ค.-4 เม.ย.2564 ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรอง
 • วันที่ 5-11 เม.ย.2564 กดใช้งานและกดยืนยันตัวตนผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง"
 • วันที่ 5,12 เม.ย.2564 ได้วงเงินผ่าน "เป๋าตัง" 2,000 บาท
 • วันที่ 5 เม.ย.-31 พ.ค.2564 เริ่มใช้ซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการ "เราชนะ"

 

ทั้งนี้ กรณีที่สำนักงานประกันสังคม โอนเงินให้ร้านค้าและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่สำเร็จจะดำเนินการติดตามเพื่อโอนเงินให้แก่ร้านค้าและผู้ประกอบการภายในเดือนกันยายน 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง