รีเซต

ขนส่งฯ รับรอง 2 แอปพลิเคชันเรียกรถยนต์รับจ้าง "Hello Phuket Service" และ "Bonku"

ขนส่งฯ รับรอง 2 แอปพลิเคชันเรียกรถยนต์รับจ้าง "Hello Phuket Service" และ "Bonku"
TNN ช่อง16
17 กุมภาพันธ์ 2565 ( 15:24 )
461
ขนส่งฯ รับรอง 2 แอปพลิเคชันเรียกรถยนต์รับจ้าง "Hello Phuket Service" และ "Bonku"

วันนี้ (17 ก.พ.65) นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีนโยบายให้กระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 รวมทั้งอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

โดยกำหนดให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแอปพลิเคชันที่จะใช้สำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ก่อนออกให้บริการประชาชน เพื่อให้ภาครัฐสามารถควบคุมกำกับดูแลการให้บริการที่ปลอดภัยและเกิดการแข่งขันในการพัฒนาการให้บริการภายใต้กติกาเดียวกัน

รวมทั้งมีการให้บริการในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรมกับทั้งผู้ขับรถและผู้โดยสาร ซึ่งหลังจากประกาศเปิดรับคำขอรับรอง แอปพลิเคชันตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้มีแอปพลิเคชันแจ้งความประสงค์ในการดำเนินการเข้ามาทั้งหมด 3 ราย ได้แก่ Hello Phuket Service, Bonku และ Grab ซึ่งหลังจากได้มีการประชุมพิจารณาและปรับแก้ไขรายละเอียดของแอปพลิเคชันให้เป็นไปตามเงื่อนไขแล้ว

บัดนี้ ขบ. ได้พิจารณาให้การรับรองแอปพลิเคชันสำหรับให้บริการรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว 2 ราย ได้แก่ Hello Phuket Service ซึ่งมีพื้นที่ให้บริการหลักในเขตจังหวัดภูเก็ต และ Bonku ซึ่งมีพื้นที่ให้บริการหลักในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยทั้ง 2 บริษัทฯ จะต้องวางเงินหลักประกันความเสียหายต่อผู้ขับรถหรือผู้โดยสารภายใน 30 วัน

โดยในระยะแรกผู้ให้บริการแอปพลิเคชันจะต้องนำรถที่ให้บริการอยู่ในระบบมาขึ้นทะเบียนให้ครบถ้วนทุกคันภายในเดือนกรกฎาคม 2565 ซึ่งผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ผ่านการสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีการทำประกันภัยเพิ่มเติมตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัย 

แจ้งดำเนินการทางทะเบียนกับ ขบ. และติดเครื่องหมาย “รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์” จึงจะสามารถออกให้บริการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว จะเริ่มมาตรการการบังคับใช้กฎหมายกับรถที่ไม่ขึ้นทะเบียนต่อไป 

สำหรับแอปพลิเคชันที่อยู่ระหว่างพิจารณา คือ "Grab" ยังคงต้องหารือร่วมกัน เพื่อปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับเงื่อนไขกฎหมายต่อไป 


ทั้งนี้ แอปพลิเคชันอื่นที่ให้บริการอยู่แต่ยังไม่ได้ยื่นขอรับรองตามกฎหมาย ต้องยื่นขอรับรองภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 หากพ้นกำหนดดังกล่าว ขบ. จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดทั้งกับผู้ขับรถที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน และผู้ให้บริการระบบในฐานะผู้ให้การสนับสนุน นอกจากนี้ จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเชิญชวนให้ประชาชนใช้บริการแอปพลิเคชันที่ผ่านการรับรอง ซึ่งจะเป็นแอปพลิเคชันที่มีความปลอดภัยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแสดงอัตราค่าโดยสารล่วงหน้าที่ชัดเจนโดยละเอียด ในอัตราที่เป็นธรรมภาครัฐสามารถตรวจสอบได้ มีประกันครอบคลุมตามที่กฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยกำหนด รองรับการเรียกรถแท็กซี่มิเตอร์ ส่งเสริมการใช้รถยนต์รับจ้างไฟฟ้า

ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พบผู้ขับรถกิริยาวาจาไม่สุภาพ ไม่เก็บค่าโดยสารตามที่แอปพลิเคชันกำหนด ใช้งานรถที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง มีพฤติกรรมขับรถประมาทหวาดเสียว สามารถร้องเรียนผ่านสายด่วน โทร. 1584 ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน ขบ. ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.ภาพจาก แฟ้มภาพ TNN ONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง