รีเซต

สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ ไตรมาส 2 ปี65 โตร้อยละ 6.3

สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ ไตรมาส 2 ปี65 โตร้อยละ 6.3
TNN ช่อง16
17 สิงหาคม 2565 ( 10:12 )
44
สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ ไตรมาส 2 ปี65 โตร้อยละ 6.3

ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือนางสาวสุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ออกมาเปิดเผยผลการดำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาส 2/65 พบว่า มีกำไรจำนวน 6.47 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 7.2 โดยหลักจากการขยายตัวของสินเชื่อที่ทำให้รายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ประกอบกับค่าใช้จ่ายสำรองที่ลดลง 

ขณะที่ภาพรวมการเติบโตของสินเชื่อ ในระบบธนาคารพาณิชย์ในไตรมาส 2/65 ขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งชะลอตัวเล็กน้อยจากไตรมาสแรกที่เติบโตร้อยละ 6.9 

โดยสินเชื่อธุรกิจขยายตัวร้อยละ 8.0จากสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ที่ขยายตัวต่อเนื่องตามความต้องการเงินทุนของภาคเอกชน ส่วนหนึ่งเพื่อที่จะผลิตสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น รองรับต้นทุนการผลิตที่มีแนวโน้มสูงขึ้น และเพื่อการส่งออก ส่วนด้านสินเชื่อธุรกิจ SMEs ขยายตัวได้จากมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูเป็นสำคัญ

ขณะที่สินเชื่ออุปโภคบริโภค ยังคงขยายตัวได้ร้อยละ 3.0 แม้จะชะลอลงบ้างจากไตรมาสก่อน โดยสินเชื่อที่อยู่อาศัยยังขยายตัวตามอุปสงค์ต่อที่อยู่อาศัยที่เริ่มกลับมาขยายตัวได้ ขณะที่สินเชื่อส่วนบุคคล ขยายตัวตามความต้องการสภาพคล่องของภาคครัวเรือนในช่วงที่ค่าครองชีพปรับสูงขึ้น 

สำหรับสินเชื่อบัตรเครดิต ขยายตัวเร่งขึ้นจากความเชื่อมั่นของครัวเรือนที่ปรับดีขึ้น ตามแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และสินเชื่อรถยนต์ทรงตัวต่อเนื่อง สอดคล้องกับยอดขายรถยนต์ในประเทศที่ชะลอตัว

ในส่วนของคุณภาพสินเชื่อ ธนาคารพาณิชย์ยังให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ และบริหารจัดการพอร์ตสินเชื่อเพื่อดูแลคุณภาพสินเชื่อโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ยอดคงค้างสินเชื่อด้อยคุณภาพ หรือ NPL ของระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาส 2/65 ลดลงมาอยู่ที่ 5.27 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมที่ร้อยละ 2.88 ขณะที่สัดส่วนสินเชื่อที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตยังทรงตัวที่ร้อยละ 6.09 

ทั้งนี้ทั้งนั้น ระบบธนาคารพาณิชย์มีความเข้มแข็ง เพราะมีเงินกองทุน เงินสำรอง และสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง สามารถทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะถัดไป และธนาคารพาณิชย์ยังให้ความช่วยเหลือลูกหนี้และบริหารจัดการพอร์ตสินเชื่อเพื่อดูแลคุณภาพสินเชื่อโดยรวมอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลจาก : TNN ONLINE

ภาพจาก : TNN

ข่าวที่เกี่ยวข้อง