รีเซต

เฮ! ครม.เห็นชอบร่างกฎกท. ลดอัตรเงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนลูกจ้างเหลือ 0.5% 2 เดือน

เฮ! ครม.เห็นชอบร่างกฎกท. ลดอัตรเงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนลูกจ้างเหลือ 0.5% 2 เดือน
มติชน
26 มกราคม 2564 ( 15:44 )
72
เฮ! ครม.เห็นชอบร่างกฎกท. ลดอัตรเงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนลูกจ้างเหลือ 0.5% 2 เดือน

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 26 มกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกฯ แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงที่กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 64 โดยลดเงินในส่วนของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จากเดิมร้อยละ 3 ของค่าจ้าง เหลือร้อยละ 0.5 ของค่าจ้างผู้ประกันตน ส่วนฝ่ายนายจ้างส่งเงินสมทบในอัตราเดิมคือร้อยละ 3 ของค่าจ้างผู้ประกันตน ส่วนรัฐบาลก็ยังส่งเงินสมทบนอัตราเดิมคือร้อยละ 2.75 ของค่าจ้าง และผู้ประกันตนที่อยู่ในมาตรา 39 จะลดอยู่ในอัตรา 38 บาทต่อเดือน จะทำให้นายจ้างจำนวนประมาณ 486,000 กว่าราย และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จำนวน 1.83 ราย จะได้รับการช่วยเหลือแบ่งบาภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม เม็ดเงินอยู่ที่ 23,019 ล้านบาท ทั้งนี้ สิทธิของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตราอื่นๆก็ยังเหมือนเดิม

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง