รีเซต

เผยผลวิจัย ความพร้อมหลังเกษียณของคนไทย ต่ำกว่าร้อยละ 40!

เผยผลวิจัย ความพร้อมหลังเกษียณของคนไทย ต่ำกว่าร้อยละ 40!
TNN ช่อง16
6 กันยายน 2565 ( 10:14 )
111
เผยผลวิจัย ความพร้อมหลังเกษียณของคนไทย ต่ำกว่าร้อยละ 40!

รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกมาเปิดเผยว่า "ดัชนีความพร้อมเพื่อการเกษียณ" (NRRI) หรือตัวเลขความพร้อมด้านการเงินค่าเฉลี่ยของประเทศมีความพร้อมต่ำกว่า 40% ขณะที่ความพร้อมด้านสุขภาพมีความพร้อมในระดับที่สูงกว่ามิติด้านการเงิน ซึ่งการมีความพร้อมจากการมีความสุข ด้านสุขภาพสูงกว่าความพร้อมจากความสุขด้านการเงิน ดังนั้นต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะพอจึงเป็นอีกโจทย์หนึ่ง

สำหรับผู้ที่มีส่วนด้านการออมที่สำคัญที่สุด อันดับแรกคือ ประชาชนทุกคนต้องมีความตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของการออม รองลงมาคือภาครัฐต้องมีบทบาทในการสนับสนุนทักษะทางการเงินของประชาชน ต้องมีนโยบายส่งเสริมและให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน 

รศ.ดร.พรอนงค์ กล่าวแนะนำการออมสำหรับแรงงานนอกระบบว่า ขอให้มีวินัยด้านการออม หากระบบที่มีอยู่ยังไม่เอื้อจะต้องขวนขวายด้วยตัวเอง เช่น การเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา 40 รวมถึงเข้าสู่การออมใน RMF เป็นต้น 

ฉะนั้นประชาชนต้องมีการปรับพฤติกรรมใหม่ คือ สร้างวินัยการออม โดยเฉพาะอาชีพอิสระไม่ควรลงทุนในสิ่งที่เสี่ยง ควรปรับสัดส่วนการออมและความสม่ำเสมอ 

ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ภาพจาก : AFP

ข่าวที่เกี่ยวข้อง