รีเซต

กมธ.กีฬาฯ เรียกทุกฝ่ายเกี่ยวข้องแจงปมแหกคำสั่ง “ประยุทธ์” ห้ามจัดมวยลุมพินี จนเป็นเหตุ โควิด19 ระบาด

กมธ.กีฬาฯ เรียกทุกฝ่ายเกี่ยวข้องแจงปมแหกคำสั่ง “ประยุทธ์” ห้ามจัดมวยลุมพินี จนเป็นเหตุ โควิด19 ระบาด
77ข่าวเด็ด
31 มีนาคม 2563 ( 12:16 )
81
กมธ.กีฬาฯ เรียกทุกฝ่ายเกี่ยวข้องแจงปมแหกคำสั่ง “ประยุทธ์” ห้ามจัดมวยลุมพินี จนเป็นเหตุ โควิด19 ระบาด

กมธ.กีฬาฯ เรียกทุกฝ่ายเกี่ยวข้องแจงปมแหกคำสั่ง “ประยุทธ์” ห้ามจัดมวยลุมพินี จนเป็นเหตุ โควิด19 ระบาดทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า จากกรณีเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 สนามมวยลุมพินี ได้มีการจัดการแข่งขันชกมวย รายการใหญ่ที่มีชื่อว่า “ศึกลุมพินีแชมป์เปี้ยนเกริกไกร” ซึ่งมีการจัดคู่มวยดังขึ้นชก 1 คู่ ส่งผลให้มีบรรดา เซียนมวย และประชาชนที่สนใจเข้าไปร่วมชมมวยรายการนี้จำนวนมาก และมี พล.ต.ราชิต อรุณรังษี เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ในฐานะนายสนามมวยวทีลุมพินี ณ ขณะนั้น ไปร่วมชมด้วย ซึ่งภายหลังพบว่า ติดเชื้อ COVD – 19 และมีคนในวงการมวยติดเชื้อหลายราย และเกิดการแพร่ระบาดของโรคเป็นวงกว้างนั้น

ป.กมธ.กีฬาฯ กล่าว่า ทราบว่าก่อนการจัดการแข่งขันนั้น สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท) ได้มีหนังสือแจ้งขอความร่วมมือตามมาตรการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาการติดเชื้อ COVD – 19 ถึงนายสนาม มวยเวทีลุมพินี เพื่อให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ให้หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมเช่นการจัดการแข่งขันกีฬาแล้ว ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2563”

“แต่ยังมีการจัดแข่งขันจนมีการติดเชื้อ
อย่างแพร่หลายและส่งผลให้มีการแพร่กระจายเชื้อออกไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศในวงกว้าง คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร มีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบพิจารณาหาข้อเท็จจริง ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”

ป.กมธ.กีฬา กล่าวต่อว่า เรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ต้องผิดชอบโดยตรง และเพื่อให้การพิจารณา
เป็นไปด้วยความรอบคอบได้รับทราบข้อมูล ข้อท็จริง ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงได้ทำหนังสือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ประกอบด้วย ผู้บัญชาการกองทัพบก ,ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, ประธานคณะกรรมาการกีฬามวยและนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ให้ชี้แจงปัญหานี้เป็นการเบื้องต้น

“ผมเชื่อว่าสิ่งที่ประชาชนสงสัยประเด็นอยู่ที่ว่าเหตุใด นายสนามมวยเวที่ลุมพินี จึงอนุญาตให้มีการจัดการแข่งขันชกมวยทั้งนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการว่าให้หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรม และการจัดแข่งขันของสนามมวยลุมพินีนั้น ทำไมไม่ให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยและไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันโรคและสุขภาพและในส่วนกองทัพบกในฐานะหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบสนามมวยลุมพินีโดยตรง ได้มีมาตรการในการกำหนดบทลงโทษแก่นายสนามมวยเวที่ลุมพินี
หรือไม่ อย่างไร รวมถึง กองทัพบก มีมาตรการในการเยี่ยวยาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคโควิด19 ในครั้งนี้หรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ขอให้รายงานชี้แจงเป็นรายลักษณ์อักษรให้ทราบภายในวันที่ 24 เมษายน 2563 นี้” ป.กมธ.กีฬส กล่าวในที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง