รีเซต

รมต.เอเปคหารือเต็มคณะ การเติบโตอย่างสมดุลครอบคลุมและยั่งยืน

รมต.เอเปคหารือเต็มคณะ การเติบโตอย่างสมดุลครอบคลุมและยั่งยืน
TNN ช่อง16
17 พฤศจิกายน 2565 ( 13:19 )
28
รมต.เอเปคหารือเต็มคณะ การเติบโตอย่างสมดุลครอบคลุมและยั่งยืน

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  พร้อมด้วยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีเอเปค แบบเต็มคณะ ในช่วงเช้าวันนี้  โดยเชิญองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมสังเกตุการณ์ ทั้งเลขาธิการอาเซียน สภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค  เวทีความร่วมมือเพื่อการพัฒนา (PECC) หมู่เกาะแปซิฟิค 

การประชุมระดับรัฐมนตรีและผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่ 29 นี้ เดินหน้าดันแผนงานขับเคลื่อนการจัดทำ FTA เอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) เพื่อออกแถลงการณ์ร่วม  เน้นตอบโจทย์เศรษฐกิจโลก ทั้งด้านการค้าการลงทุน นวัตกรรมการเข้าสู่ยุคดิจิทัล มุ่งเป้าขยายและลดอุปสรรคทางการค้าการลงทุน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของสมาชิกเอเปค 

สำหรับแผนงาน FTAAP ประกอบด้วย การรวบรวมประเด็นที่สมาชิกเอเปคมีความสนใจร่วมกัน ทั้งด้านการค้าดั้งเดิมการค้าใหม่ และการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากการเกิดวิกฤต ผ่านกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูล และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างสมาชิกเอเปค 

เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการจัดทำ FTAAP และมุ่งสู่เป้าหมายผลลัพธ์สำคัญของ FTAAP อาทิ การขยายการค้าการลงทุนภายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก การลดอุปสรรคการค้าการลงทุนที่ไม่จำเป็น การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของสมาชิกเอเปค และการลดช่องว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างกัน

ปัจจุบันสมาชิกเอเปคอยู่ระหว่างการจัดทำแผนงาน FTAAP  ระยะ 4 ปี ระหว่างปี 2566 – 2569 มุ่งสู่การจัดทำFTAAP  เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ทั้งด้านการค้า การลงทุน นวัตกรรม การเข้าสู่ยุคดิจิทัล และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความเข้มแข็ง สมดุล ยั่งยืน และครอบคลุม โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีเอเปคและผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค เดือน .นี้ เพื่อกำหนดเป้าหมายการทำงานของเอเปคต่อไป ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์(เมื่อวันที่ 17 ..65) 

ภาพโดยธนาชัย ประมาณพาณิชย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง