รีเซต

'แม่น้ำเหลือง' ส่วนมองโกเลียในทอแสงสายัณห์ยามเหมันตฤดู

'แม่น้ำเหลือง' ส่วนมองโกเลียในทอแสงสายัณห์ยามเหมันตฤดู
Xinhua
12 ธันวาคม 2563 ( 21:57 )
94
'แม่น้ำเหลือง' ส่วนมองโกเลียในทอแสงสายัณห์ยามเหมันตฤดู

ต๋าลาเท่อ, 12 ธ.ค. (ซินหัว) -- ดวงอาทิตย์คล้อยตัวลับฟ้าเหนือแม่น้ำเหลืองตอนกลางที่จับตัวเป็นน้ำแข็งรับฤดูหนาว ในอำเภอต๋าลาเท่อ เขตปกครองตนเองมองโกเลียในทางตอนเหนือของจีน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง