รีเซต

เรื่องต้องรู้! ก่อนลงทุนหุ้น BTS

เรื่องต้องรู้! ก่อนลงทุนหุ้น BTS
ทันหุ้น
17 สิงหาคม 2566 ( 10:08 )
178
เรื่องต้องรู้! ก่อนลงทุนหุ้น BTS

บล.เคจีไอ ส่องหุ้น BTS ขาดทุนสุทธิ 772 ล้านบาทใน Q1/66 (แย่ลงอย่างมีนัยสำคัญทั้ง YoY และ QoQ) โดยมีผลขาดทุนปกติ 109 ล้านบาท (-88.4% YoY, -87.5% QoQ) ซึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผลประกอบการแย่ลงคือ 1) รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของมูลค่าการลงทุนในหุ้น SINGER ของ Rabbit Holding 2) ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการลงทุนใน KEX และ JMART และ 3) ค่าใช้จ่าย SG&A เพิ่มขึ้น สำหรับใน Q1/67 สัดส่วนรายได้จากธุรกิจ Move, Mix และ Match ของบริษัทอยู่ที่ 72%, 24% และ 4% ของรายได้จากการดำเนินงานรวมตามลำดับ (จาก 68%, 28% และ 4% ใน Q1/66) ฝ่ายวิจัยอยู่ระหว่างทบทวนคำแนะนำและราคาเป้าหมายของ BTS

ขาดทุนสุทธิใน Q1/67

 

BTS ขาดทุนสุทธิ 772 ล้านบาทใน Q1/66 (แย่ลงอย่างมีนัยสำคัญทั้ง YoY และ QoQ) โดยมีผลขาดทุนปกติ 109 ล้านบาท (-88.4% YoY, -87.5% QoQ) ซึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผลประกอบการแย่ลงคือ 1) รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของมูลค่าการลงทุนในหุ้น SINGER ของ Rabbit Holding 2) ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการลงทุนใน KEX และ JMART และ 3) ค่าใช้จ่าย SG&A เพิ่มขึ้น 

 

ทั้งนี้ รายได้ที่เพิ่มขึ้น YoY เป็นเพราะ 1) รายได้จากงานรับเหมาเพิ่มขึ้น 953 ล้านบาท จากการพัฒนารถไฟฟ้าสายใหม่ๆ  2) รายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นที่ 428 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากรายได้ดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้า และ 3) รายได้จากการให้บริการและยอดขายเพิ่มขึ้นเป็น 196 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ของธุรกิจ MIX เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และรายได้ตามสัญญา O&M ของธุรกิจ MOVE ประคองตัวได้ดี 

 

สำหรับใน Q1/67 สัดส่วนรายได้จากธุรกิจ Move, Mix และ Match ของบริษัทอยู่ที่ 72%, 24% และ 4% ของรายได้จากการดำเนินงานรวมตามลำดับ (จาก 68%, 28% และ 4% ใน Q1/66) ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นของ BTS ใน Q1/67 อยู่ที่ 27.9% ลดลงจาก 34.3% ใน Q1/66 และ 36.0% ใน Q4/66 เพราะบริษัทมีรายได้ลดลงจากงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูและเหลืองซึ่งเป็นโครงการที่ margin สูง 

 

สำหรับใน Q1/67 รายได้รวมของธุรกิจ MOVE อยู่ที่ 3.69 พันล้านบาท (+36.7% YoY) เนื่องจาก i) รับรู้รายได้จากงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูและเหลืองเพิ่มขึ้น จากการเร่งงานก่อสร้างโครงการสายสีเหลืองให้เสร็จ (เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566) ซึ่งทำให้รายได้ส่วนนี้เพิ่มขึ้น 90.1% YoY หรือ 925 ล้านบาทเป็น 1.95 พันล้านบาท และ ii) รายได้จาก O&M ที่ทยอยเพิ่มขึ้น 4.3% YoY หรือ 71 ล้านบาท เป็น 1.73 พันล้านบาท จากโครงข่ายรถไฟฟ้าสายสีเขียว และสายสีทอง 

 

นอกจากนี้  BTS ยังรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนใน BTSGIF 144 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 213.5% หรือ 98 ล้านบาท จาก Q1/66 โดยรายได้จากค่าโดยสารในโครงข่ายเส้นทางหลักของ BTSGIF เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง 53.8% YoY จากจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น 46.1% YoY เป็น 44.8 ล้านเที่ยว เพราะสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลงไป ในขณะที่ค่าโดยสารเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 5.2% YoY เป็น 34.20 บาทต่อเที่ยว

 

รายได้จากธุรกิจ MIX ของ BTS ในปี Q1/67 เพิ่มขึ้น 11.0% YoY เป็น 1.22 พันล้านบาท จากการฟื้นตัวของธุรกิจโฆษณา และการเติบโตของรายได้จากกลุ่มบริการดิจิทัล 

 

รายได้จากธุรกิจ MATCH ของ BTS ในปี Q1/67 เพิ่มขึ้น 29.9% YoY เป็น 196 ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากงานก่อสร้างของ HHT Construction Co., Ltd. เพิ่มขึ้น 35 ล้านบาท และรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการเพิ่มขึ้น 11 ล้านบาทจากการดำเนินงานของ Thana City Golf & Sports Club

 

จ่อทบทวนประมาณการใหม่

 

จากปัจจัยความไม่แน่นอน (ได้แก่ โครงการสายสีเขียวส่วนต่อขยาย, หนี้ค้างรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กทม. และความเสี่ยงจากนโยบายของรัฐบาลใหม่) ฝ่ายวิจัยจึงกำลังทบทวนประมาณการของฝ่ายวิจัยใหม่ โดยปรับตามแนวทางที่น่าจะเกิดขึ้นมากที่สุดเพื่อสะท้อนถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทั้งนี้อยู่ระหว่างทบทวนคำแนะนำ และราคาเป้าหมายของ BTS

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง