ปิดจ็อบ! ถนนพระราม 2 “บางขุนเทียน-เอกชัย” ปรับปรุงเสร็จแล้ว

ปิดจ็อบ! ถนนพระราม 2 “บางขุนเทียน-เอกชัย” ปรับปรุงเสร็จแล้ว
TNN ช่อง16
1 กรกฎาคม 2564 ( 18:09 )
44
ปิดจ็อบ! ถนนพระราม 2 “บางขุนเทียน-เอกชัย” ปรับปรุงเสร็จแล้ว

วันนี้ ( 1 ก.ค. 64 )ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมทางหลวง(ทล.)แจ้งว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35(ถนนพระราม 2)ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย เริ่มต้นที่ กม.9+800 พื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ สิ้นสุดที่ กม.21+500 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ระยะทาง 11.700 กม.โดยขยายช่องจราจร จากเดิมขนาด 10 ช่องจราจรไป-กลับ เป็น 14 ช่องไป-กลับ เสร็จเรียบร้อยแล้ว


ทั้งนี้ทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ถนนพระราม 2 เริ่มต้นจาก กม.0+000 (จุดบรรจบถนนสุขสวัสดิ์) ผ่าน จ.สมุทรสาคร ไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ที่ กม.84+041 (อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี) รวมระยะทาง 84 กม. เป็นโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค เป็นเส้นทางสายหลักจากกรุงเทพฯ มุ่งสู่ภาคใต้ เนื่องจากเส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ มีระยะทางสั้นกว่าทางหลวงหมายเลข 4 ประมาณ 40 กม. ประชาชนส่วนใหญ่จึงนิยมใช้เส้นทางสายนี้แทนทางหลวงหมายเลข 4 ประกอบกับปริมาณการจราจรบนทางหลวงถนนพระราม 2 มีปริมาณสูงมาก

อย่างไรก็ตามโครงการปรับปรุงได้เสร็จลงเรียบร้อยแล้ว ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด รองรับปริมาณการจราจรได้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การเดินทางและการขนส่งสินค้าจากภูมิภาคต่างๆ ลงสู่ภาคใต้มีความรวดเร็ว สะดวก และปลอดภัย สามารถลดอุบัติเหตุป้องกันความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก ซึ่งทำให้ได้รับผลประโยชน์ทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนำไปสู่ความเจริญกับประเทศชาติ


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง