'หนิงเซี่ย' ดันเกษตรยุคใหม่ สร้างรายได้ชาวบ้านท้องถิ่น

'หนิงเซี่ย' ดันเกษตรยุคใหม่ สร้างรายได้ชาวบ้านท้องถิ่น
Xinhua Thai
7 กรกฎาคม 2564 ( 16:20 )
20
'หนิงเซี่ย' ดันเกษตรยุคใหม่ สร้างรายได้ชาวบ้านท้องถิ่น

 

อิ๋นชวน, 7 ก.ค. (ซินหัว) -- หมู่บ้านหลงหยวน ในอำเภอเฮ่อหลาน นครอิ๋นชวน เมืองเอกของเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุยทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เป็นหมู่บ้านภายใต้โครงการย้ายถิ่นฐานบรรเทาความยากจน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหมู่บ้านแห่งนี้พึ่งพาธรรมชาติในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพาะปลูกพืชผัก โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองที่ผสมผสานระหว่างบริษัท สหกรณ์ และเกษตรกร และได้สร้างโรงเรือนและเรือนกระจกพลังแสงอาทิตย์รูปแบบใหม่ เพื่อสร้างเสริมรายได้ของชาวบ้านท้องถิ่น

 

 

(บันทึกภาพวันที่ 7 ก.ค. 2021)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง