รีเซต

จีนออกแผนปฏิบัติการ 'อนุรักษ์พลังงาน-ลดคาร์บอน' ปี 2024-25

จีนออกแผนปฏิบัติการ 'อนุรักษ์พลังงาน-ลดคาร์บอน' ปี 2024-25
Xinhua
30 พฤษภาคม 2567 ( 13:12 )
23
จีนออกแผนปฏิบัติการ 'อนุรักษ์พลังงาน-ลดคาร์บอน' ปี 2024-25

(แฟ้มภาพซินหัว : กังหันลมของโรงไฟฟ้าพลังงานลมหงเหอ หย่งหนิง ในแคว้นปกครองตนเองหงเหอ กลุ่มชาติพันธุ์ฮาหนีและอี๋ มณฑลอวิ๋นหนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 16 พ.ค. 2023)

ปักกิ่ง, 30 พ.ค. (ซินหัว) -- คณะรัฐมนตรีจีนเผยแพร่แผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานและลดคาร์บอนประจำปี 2024-25 ซึ่งมุ่งลดการใช้พลังงานและการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ราวร้อยละ 2.5 และร้อยละ 3.9 ในปี 2024การใช้พลังงานต่อหน่วยมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าธุรกิจเกิน 20 ล้านหยวน (ราว 100 ล้านบาท) จะลดลงราวร้อยละ 3.5 ในปี 2024 ขณะสัดส่วนการใช้พลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิลจะสูงราวร้อยละ 18.9 ในปี 2024 และร้อยละ 20 ในปี 2025การเปลี่ยนผ่านด้านการอนุรักษ์พลังงานและลดคาร์บอนในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมหลักจะทำให้เกิดการลดใช้ถ่านหินมาตรฐานราว 50 ล้านตัน และการลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ราว 130 ล้านตัน ทั้งในปี 2024 และปี 2025อนึ่ง จีนตั้งเป้าหมาย "คาร์บอนคู่" (dual carbon) ซึ่งประกอบด้วยการปล่อยคาร์บอนแตะระดับสูงสุดภายในปี 2030 และการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2060

ข่าวที่เกี่ยวข้อง