รีเซต

ยึดไม้สัก-ประดู่ ถูกตัดโค่นในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโป่งแค

ยึดไม้สัก-ประดู่ ถูกตัดโค่นในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโป่งแค
มติชน
5 มีนาคม 2564 ( 16:50 )
77
ยึดไม้สัก-ประดู่ ถูกตัดโค่นในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโป่งแค

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม นายอิทธิพล ประเทือง หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่พล.5 (ปากพาน-น้ำโจน) พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ออกตรวจพื้นที่ป่า ในหมู่ที่ 6 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก กระทั่งรับแจ้งจากผู้หวังดีไม่ประสงค์ออกนามว่าบริเวณป่าหมู่บ้านโป่งแค หมู่10 ต.คันโช้ง มีการลักลอบทำไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโปงแค โดยทำการแปรูปไม้

 

ต่อมาเจ้าหน้าที่ป่าไม้จึงเดินเท้าเพื่อทำการพิสูจน์ทราบ กระทั่งพบการตัดไม้และแปรรูปกระจัดกระจายทั่ว เจ้าหน้าที่ป่าไม้จึงได้ตรวจยึด พร้อมคำนวณปริมาตรไม้แยกเป็น 1 ไม้พฤกษ์จำนวน 3 แผ่น .ปริมาตร 1.39 ลบม. 2.ไม้ประดู่จำนวนท่อน 10 ท่อนปริมาตร 2.00 ลบ.ม. 3. ไม้สักท่อนจำนวน 6 ท่อนปริมาตร 1.55 ลบ.ม.4..ไม้สักแปรรูปจำนวน 9 แผ่นปริมาตร 0.11 5. สะเดาจำนวน 3 แผ่นปริมาตร 0.05ลบ.ม. 5 ไม้มะยมหินจำนวน 3 แผ่นปริมาตร.04 ลบ.ม.รวมปริมาตรไม้ทั้งหมด 4.14 ลบ.ม.คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐทั้งสิ้น 46,850 บาท

 

 

นอกจากนี้ ทราบว่า บริเวณพื้นที่ดังกล่าวมีรั้วลวดหนามล้อมรอบและมีกระท่อมปลูกไว้จำนวน 1 หลัง แต่ขณะที่คณะเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจยึดไม่พบผู้หนึ่งผู้ใดอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ ซึ่งอยู่ในเขตบำาสงวนแห่งชาติบำโป่งแค โดยได้ตรวจสอบหน้าตัดของตอไม้ ไม่พบรูปรอยดวงตราค่าภาคหลวงของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตีตรา ยึด พร้อมตรวจยึดพื้นที่และวัดรอบตอโดยใช้เครื่องมือค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์จากระบบสัญญาณดาวเทียม (GPS) วัดรอบตอไม้ จำนวน 12 ตอ

 

เหตุเกิดบริเวณป้าบ้านโป้งแค หมู่ที่ 10 บ้านโป่งแค ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโป่งแค ถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 2484 มาตรา 11ฐาน “ผู้ใดทำไม้ หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา โดยไม่ได้รับอนุญาต และมาตรา 29 ห้ามมีให้ผู้ใดแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปหรือมีไม้แปรรูปชนิดอื่นเป็นจำนวนกิน 0.20 ลูกบาศเมตร และมาตรา 48 ฐาน ” ทำไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โตยไม่ได้รับอนุญาตจาก นอกจากนี้ ผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา14 จึงจัดทำบันทึกการตรวจยึดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังห วัดพิษณุโลก เพื่อดำเนินดีตามกฎหมายต่อไป

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง