รีเซต

เปิด 30 ประเทศทั่วโลก ให้คู่รักเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสได้

เปิด 30 ประเทศทั่วโลก ให้คู่รักเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสได้
TNN ช่อง16
9 กรกฎาคม 2563 ( 11:16 )
10.7K
เปิด 30 ประเทศทั่วโลก ให้คู่รักเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสได้

วันนี้ (9ก.ค.63) การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวานนี้ (8 ก.ค.) ครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คู่ชีวิต พ.ศ. …. และร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ….ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างพ.ร.บ. แล้ว

สาระสำคัญ ของร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต มีดังนี้

1. “คู่ชีวิต” หมายความว่า บุคคลสองคนซึ่งเป็นเพศเดียวกันโดยกำเนิด และได้จดทะเบียนคู่ชีวิตตาม พ.ร.บ. นี้

2. กำหนดให้ศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัว มีอำนาจ พิจารณาพิพากษาคดีตาม พ.ร.บ. นี้

3. กำหนดให้การจดทะเบียนคู่ชีวิตจะทำได้ต่อเมื่อบุคคลทั้งสองฝ่ายยินยอม มีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ และทั้งสองฝ่ายมีสัญชาติไทย หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย

4. กำหนดให้ในกรณีที่ผู้เยาว์จะจดทะเบียนคู่ชีวิต ต้องได้รับความยินยอมของบิดา มารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม ผู้ปกครอง หรือศาล รวมทั้งกำหนดให้ผู้เยาว์ย่อมบรรลุ นิติภาวะเมื่อจดทะเบียนคู่ชีวิต

5. กำหนดให้คู่ชีวิตมีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายเช่นเดียวกับสามีหรือภริยา (มาตรา 3 และ 5 (2) และมีอำนาจดำเนินคดีต่างผู้ตายต่อไปเช่นเดียวกับสามีหรือภริยา (มาตรา 29 วรรคหนึ่ง) ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

6. กำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต โดยแบ่งเป็นสินส่วนตัว และทรัพย์สินร่วมกัน

7. คู่ชีวิตสามารถรับบุตรบุญธรรมได้ รวมทั้งคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งจะจดทะเบียน รับผู้เยาว์ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งมาเป็นบุตรบุญธรรมของตน ด้วยก็ได้

8. เมื่อคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตาย ให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิและหน้าที่ เช่นเดียวกับคู่สมรสตามบทบัญญัติใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก

9. กำหนดให้นำบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยคู่สมรส (มาตรา1606 1652 1563) ครอบครัว และบุตรบุญธรรม มาใช้บังคับแก่คู่ชีวิตด้วยโดยอนุโลม

ทั้งนี้ ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา หลายประเทศจะมีกิจกรรมหรือแคมเปญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Pride Month หรือเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศหรือความภาคภูมิใจของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) ที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งสายรุ้ง

ปัจจุบันมีประเทศที่อนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสกันได้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด 30 ประเทศ อาทิ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ เยอรมนี เบลเยียม โปรตุเกส อออสเตรเลีย สเปน นิวซีแลนด์  แคนาดาอาร์เจนตินา สหราชอาณาจักร แอฟริกาใต้ เดนมาร์ก บราซิล สหรัฐอเมริกา ออสเตรีย ไต้หวัน เป็นต้น 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โซเชียล ไม่เอา "พ.ร.บ.คู่ชีวิต" ชี้สิทธิไม่เท่าเทียมคู่สมรส

เปิดสาระสำคัญ! ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต คู่รักเพศเดียวกัน จดทะเบียนได้


เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com 
facebook : 
TNNThailand 
facebook live : 
TNN Live 
twitter : 
@TNNThailand 
Line : 
@TNNONLINE 
Youtube Official : 
TNNThailand 
Instagram : 
@tnn_online 
TIKTOK : 
@tnnonline
ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง