รีเซต

บอร์ด WHA อนุมัติปันผลอีก 0.117 บาท ขึ้น XD 9 พ.ค. ทั้งปี 66 จ่าย 0.1839 บาท

บอร์ด WHA อนุมัติปันผลอีก 0.117 บาท ขึ้น XD 9 พ.ค. ทั้งปี 66 จ่าย 0.1839 บาท
ทันหุ้น
23 กุมภาพันธ์ 2567 ( 18:30 )
38
บอร์ด WHA อนุมัติปันผลอีก 0.117 บาท ขึ้น XD 9 พ.ค. ทั้งปี 66 จ่าย 0.1839 บาท

#WHA #ทันหุ้น-บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2566 เพิ่มอีก ในอัตราหุ้นละ 0.1170 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทได้จ่ายเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.0669 บาท ทำให้บริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งปี 2566 ในอัตรา 0.1839 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,750 ล้าบาท หรือคิดเป็น 117% ของกำไรสุทธิ

 

โดยบริษัทจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 9 พ.ค. 2567 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พ.ค. 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พ.ค.2567

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง