รีเซต

มติเอกฉันท์! ศาลรัฐธรรมนูญชี้ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. ไม่ขัดรธน.

มติเอกฉันท์! ศาลรัฐธรรมนูญชี้ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. ไม่ขัดรธน.
TNN ช่อง16
30 พฤศจิกายน 2565 ( 14:04 )
89
มติเอกฉันท์! ศาลรัฐธรรมนูญชี้ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. ไม่ขัดรธน.

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเป็นเอกฉันท์ ร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 


วันนี้( 30 พ.ย.65) ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งมาตรา 132 มาตรา 25 และ มาตรา 26 ไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่า ร่าง พ.ร.ป.ดังกล่าวตราขึ้นโดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จากการที่ผู้ร้องเห็นว่ามีกระบวนการเตะถ่วงให้การพิจารณาเลยกรอบเวลา 180 วันตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้

นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยังมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า มาตรา 25 ไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 93 และมาตรา 94 ตามที่อ้างว่ามาตรา 25 ไปยกเลิกมาตรา 130 ของร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2561 ทำให้ขัดและแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 93

โดยมีมติโดยเสียงข้างมาก (7 ต่อ 2) ว่า มาตรา 26 ไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 93 และมาตรา 94 ตามที่อ้างว่ามาตรา 26 ไปยกเลิกมาตรา 131 ของร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2561 ขัดหรือแย้งต่อมาตรา 94 ซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับการคำนวณหา ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ด้วยสูตรหาร 100 และการเลือกตั้งด้วยบัตรสองใบ
ภาพจาก ผู้สื่อข่าว TNN ช่อง 16

ข่าวที่เกี่ยวข้อง