รีเซต

จีนออกแนวทางตีความกม.ใหม่ กระชับปราบอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม

จีนออกแนวทางตีความกม.ใหม่ กระชับปราบอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม
Xinhua
10 สิงหาคม 2566 ( 18:06 )
42
จีนออกแนวทางตีความกม.ใหม่ กระชับปราบอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม

ปักกิ่ง, 10 ส.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันพุธ (9 ส.ค.) ศาลประชาชนสูงสุดและสำนักงานอัยการประชาชนสูงสุดของจีนร่วมเผยแพร่เอกสารแนวทางการตีความกฎหมายฉบับใหม่ ซึ่งมีเป้าหมายเสริมสร้างการปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับมลพิษทางสิ่งแวดล้อมการตีความกฎหมายข้างต้นระบุว่าผู้มีส่วนรับผิดชอบการระบายหรือกำจัดกากกัมมันตรังสี ขยะที่มีสารพิษ หรือขยะมีเชื้อโรคที่ก่อโรคติดเชื้ออันสร้างความเสียหายรุนแรงต่อสัตว์ป่าและพืชพันธุ์ภายใต้การคุ้มครองพิเศษของรัฐ หรือถิ่นอาศัยของสายพันธุ์ที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองพิเศษของรัฐ จะต้องโทษจำคุกอย่างน้อย 7 ปีนอกจากนั้นการตีความกฎหมายข้างต้นยังวางหลักเกณฑ์การตัดสินโทษของความผิดทางอาญาอันเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงหลักฐานอันเป็นเท็จที่เกี่ยวพันกับการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม การเฝ้าติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และข้อมูลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอื่นๆอนึ่ง การตีความกฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. เป็นต้นไป ถือเป็นการตีความกฎหมาย ฉบับที่ 4 ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งออกโดยหน่วยงานตุลาการระดับสูงสุดของจีน ต่อจากการบังคับใช้กฎหมายอาญาในปี 1997

ข่าวที่เกี่ยวข้อง