ราชกิจจาฯออกประกาศคลายล็อก “ร้านอาหาร” พื้นที่ควบคุมสูงสุด

ราชกิจจาฯออกประกาศคลายล็อก “ร้านอาหาร” พื้นที่ควบคุมสูงสุด
TNN ช่อง16
20 มิถุนายน 2564 ( 10:18 )
37
ราชกิจจาฯออกประกาศคลายล็อก “ร้านอาหาร” พื้นที่ควบคุมสูงสุด


วันนี้ ( 20 มิ.. 64 )ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศ เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน .. 2548 (ฉบับที่ 24) เมื่อคืนวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา 

ทั้งนี้สาระสำคัญของประกาศ คือ การกำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการออกเป็น 5 ระดับพื้นที่ และกำหนดเขตพื้นที่จังหวัดจำแนก ตามเขตพื้นที่สถานการณ์ ดังนี้ 1.พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 2.พื้นที่ควบคุมสูงสุด 3.พื้นที่ควบคุม 4.พื้นที่เฝ้าระวังสูง 5.พื้นที่เฝ้าระวัง 

สำหรับรายละเอียดคร่าวๆ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 แต่ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน โดยจำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้านเฉพาะที่เป็นการบริโภคในห้องปรับอากาศไม่เกินจำนวนร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งปกติ ให้ผู้ประกอบการจัดให้มีมาตรกรคัดกรองผู้เกี่ยวข้อง การจัดระเบียบผู้เข้าใช้บริการ และการเว้นระยะห่างตามคำแนะนำและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

สำหรับห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ จนถึงเวลา 21.00 โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุก ที่งดการให้บริการ

พื้นที่ควบคุมสูงสุด ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง