รีเซต

ปารีณา ซีด! องค์การคนพิการ จ่อยื่นชวน สอบจริยธรรม ไม่ขอโทษ ด้อยค่าบุคคลออทิสติก

ปารีณา ซีด! องค์การคนพิการ จ่อยื่นชวน สอบจริยธรรม ไม่ขอโทษ ด้อยค่าบุคคลออทิสติก
มติชน
3 กุมภาพันธ์ 2564 ( 17:22 )
45
ปารีณา ซีด! องค์การคนพิการ จ่อยื่นชวน สอบจริยธรรม ไม่ขอโทษ ด้อยค่าบุคคลออทิสติก

กรณีที่ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ แจ้งความดำเนินคดีกับ ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ในข้อหาที่นำตัวเองไปเปรียบเปรยกับลูกของทนายอนันต์ชัย ซึ่งเป็นออทิสติก ต่อมาทนายอนันต์ชัย และ 7 องค์กรคนพิการ ออกจี้ให้ น.ส.ปารีณา ขอโทษ-หยุดดำเนินคดีกับคนออทิสติก พร้อมล่าชื่อผู้พิการทุกประเภท และประชาชน ประณามการกระทำดังกล่าว 

 

วันนี้ (3 ก.พ.) นายอนันต์ชัย ไชยเดช ได้โพสต์ข้อเขียนเผยว่า 7 องค์การคนพิการ เตรียมยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้สอบจริยธรรม น.ส.ปารีณา ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ความว่า

 

“ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ รัฐสภา

ผม… และนายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และผู้นำองค์การคนพิการแต่ละประเภท 7 องค์การ จะยื่นหนังสือพร้อมรายชื่อคนพิการและประชาชน ถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร ให้สอบจริยธรรม น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี

สืบเนื่องจากกรณีน.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี เขต 3 โพสต์ข้อความในลักษณะใส่ร้าย เสียดสี น.ส.อรัชพร โภคินภากร หรือก้อย  “ดาราน่าแบ๊ว หรือ ออทิสติก “

อันเป็นการเปรียบเทียบกับความพิการของบุคคล(ออทิสติก) ในลักษณะเหยียดหยาม เย้ยหยัน ข่มเหงให้ต่ำตม อันเป็นการ Bully คนที่เป็นออทิสติก ! ส่งผลกระทบต่อกายและจิตใจของคนพิการทุกประเภท และครอบครัวโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะคนพิการที่เป็นออทิสติก พ่อแม่ ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเป็นออทิสติก ซึ่งถือเป็นการคุกคามต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ของคนพิการเหล่านั้นอย่างร้ายแรงและไม่เป็นธรรมตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 15 ถึงมาตรา 17 และตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฯ พ.ศ.2556 ข้อ 4 ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2560 มาตรา 4, 27, และขัดต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ข้อบทที่ 5 และบทที่ 8 ซึ่งคนพิการ,ผู้ดูแลคนพิการ(พ่อ แม่ ด้วย) และองค์้กรด้านคนพิการ มีสิทธิ์ร้องขอให้วินิจฉัยปัญหาการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ต่อคนพิการได้ ตามข้อ 13 แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฯ พ.ศ.2556 และถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการ กระทำของนางสาวปารีณา ฯ ดังกล่าว ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329(1), (4) อีกด้วย

 

เมื่อผม ,คุณชูศักดิ์ฯ ,นางสาวเพียงฝัน นาคสุขไพบูลย์ ซึ่งเป็นออทิสติก และเป็นนักเรียนทุนแพทย์ปริญญาเอกของสหภาพยุโรป ซึ่งบิดา องค์กรคนพิการ และคนพิการ พร้อมทั้ง 7 องค์การคนพิการระดับประเทศ ได้แก่

 

1. สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
2. สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
3. สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
4. สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
5. สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
6. สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
7. สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย
8. นางสาว เสาวลักษณ์ ทองก๊วย ( ที่ปรึกษาสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ )
9.ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์ุ ( ประธานฝ่ายกฏหมายสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย )

 

ได้ออกมาตักเตือน และขอให้กล่าวคำขอโทษ และหยุดคุกคามทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา แต่นางสาวปารีณาฯ หาได้สำนึกในการกระทำของตนไม่ กลับพูดในทำนองหัวหมอ ท้าทายว่า

 

“ไปจบที่ศาล ! “

ผม องค์การคนพิการระดับประเทศทั้ง 7, คนพิการ และประชาชนที่มีจิตเป็นธรรมและเมตตา จึงได้ร่วมกันลงชื่อคัดค้านการกระทำของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี เขต 3 และยื่นต่อนายชวน หลีกภัย ในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฏร ให้ดำเนินการสอบจริยธรรมน.ส.ปารีณา ไกรคุปต์.

 

แล้วเจอกัน”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง