รีเซต

“นายกฯ” มอบห้องความดันลบเคลื่อนที่ ให้ผู้ช่วยทูตทหาร 4 ประเทศสมาชิกอาเซียน

“นายกฯ” มอบห้องความดันลบเคลื่อนที่ ให้ผู้ช่วยทูตทหาร 4 ประเทศสมาชิกอาเซียน
มติชน
30 ตุลาคม 2563 ( 14:11 )
83
“นายกฯ” มอบห้องความดันลบเคลื่อนที่ ให้ผู้ช่วยทูตทหาร 4 ประเทศสมาชิกอาเซียน

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องแยกผู้ป่วยเคลื่อนที่ (ตู้ความดันลบ) แก่ผู้ช่วยทูตทหารอาเซียน ประจำประเทศไทย ณ ห้องภาณุรังษี ในศาลาว่าการกลาโหม โดยมี ผู้ช่วยทูตทหารประเทศสมาชิกอาเซียน ประจำประเทศไทย รวมทั้ง  ผู้บัญชาการกองทัพไทยผู้ยบัญชาการเหล่าทัพ เข้าร่วมในพิธี จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน2563 ที่ได้เห็นชอบให้กระทรวงกลาโหม สนับสนุนงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ให้แก่ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน (ASEAN Center of Military Medicine : ACMM)

 

สำหรับโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการจัดทำตู้ความดันลบกรณีติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Mobile Isolation Room for COVID-19 Patient) สำหรับโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการจัดทำตู้ความดันลบกรณีติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019 (Mobile Isolation Room for COVID-19 Patient) เป็นงบประมาณกว่า 565,840 บาท ผ่านโครงการ Project-Based Programme เพื่อแจกจ่ายและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความสนใจ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทางการแพทย์ของกองทัพประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งในขั้นต้นสามารถให้การสสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนได้จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

 

การส่งมอบห้องแยกผู้ป่วยเคลื่อนที่ (ตู้ความดันลบ) นับเป็นการส่งเสริมบทบาทและภาพลักษณ์ของกระทรวงกลาโหม เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงของภูมิภาคในการตอบสนองต่อภัยคุกคาม ด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่

 

 

 

 

รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือด้านการแพทย์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านกลไกความร่วมมือของผ่านกลไกความร่วมมือของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนที่ริเริ่มจัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงกลาโหม ในการร่วมกันแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง