รีเซต

สรรพากร รับเดินหน้าพิจารณาเก็บภาษีขายหุ้นในอัตรา 0.1% ของมูลค่าขาย

สรรพากร รับเดินหน้าพิจารณาเก็บภาษีขายหุ้นในอัตรา 0.1% ของมูลค่าขาย
TNN Wealth
17 ธันวาคม 2564 ( 15:52 )
90
สรรพากร รับเดินหน้าพิจารณาเก็บภาษีขายหุ้นในอัตรา 0.1% ของมูลค่าขาย

กระทรวงการคลังยอมรับมีแผนเรียกเก็บภาษีจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ (Financial Transaction Tax) หรือ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ซึ่งภาษีดังกล่าวได้รับการยกเว้นมากกว่า 30 ปี


โดยกรมสรรพากรกระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างการพิจารณาการเรียกเก็บภาษี โดยจะพิจารณาหลายปัจจัยประกอบ โดยยืนยันว่า การเรียกเก็บภาษี ประชาชน 85% หรือ นักลงทุนรายย่อยจะไม่ได้รับผลกระทบแน่นอน


สำหรับการศึกษาการเรียกเก็บแบบ Financial Transaction Tax นั้น มี 3 โมเดล คือ 

1. การขายหุ้นในตลาดฯ 1 ล้านบาทต่อเดือน

2. การขายหุ้นในตลาดฯ ตั้งแต่ 2 ล้านบาทต่อเดือน 

3.การขายหุ้นในตลาดตั้งแต่ 2 ล้านบาทต่อเดือนขึ้นไป 


โดยในตรากฎหมายเดิมนั้นกำหนดไว้ว่าการขายหุ้นในตลาดฯ 1 ล้านบาทขึ้นไปจะต้องเสียภาษีในอัตรา 0.1% ของมูลค่าขาย แต่ปัจจุบันยังได้รับการยกเว้น

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง