รีเซต

ก.ล.ต.แต่งตั้ง พ.ต.ท.สุทธิศักดิ์ จิตพิมลมาศ นั่งผู้ช่วยเลขาธิการ มีผล 1 ก.พ.67

ก.ล.ต.แต่งตั้ง พ.ต.ท.สุทธิศักดิ์ จิตพิมลมาศ นั่งผู้ช่วยเลขาธิการ มีผล 1 ก.พ.67
ทันหุ้น
2 กุมภาพันธ์ 2567 ( 13:25 )
23
ก.ล.ต.แต่งตั้ง พ.ต.ท.สุทธิศักดิ์ จิตพิมลมาศ นั่งผู้ช่วยเลขาธิการ มีผล 1 ก.พ.67

#กลต #ทันหุ้น - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการแต่งตั้ง พันตำรวจโท สุทธิศักดิ์ จิตพิมลมาศ เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ สายบังคับใช้กฎหมาย 2 ซึ่งดูแลงานฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน 2 และฝ่ายคดี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

 

พันตำรวจโท สุทธิศักดิ์ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และนิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อนเข้าร่วมงานกับ ก.ล.ต. พันตำรวจโท สุทธิศักดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม โดยมีประสบการณ์ด้านสอบสวนคดีพิเศษมากกว่า 10 ปี รวมทั้งเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนคดีภาษีอากร 1 สำนักคดีภาษีอากร

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง