รีเซต

"สี จิ้นผิง" เรียกร้องกองทัพจีนเพิ่มขีดความสามารถสร้างกองทัพที่เข้มแข็ง

"สี จิ้นผิง" เรียกร้องกองทัพจีนเพิ่มขีดความสามารถสร้างกองทัพที่เข้มแข็ง
TNN ช่อง16
9 มีนาคม 2566 ( 11:40 )
93
"สี จิ้นผิง" เรียกร้องกองทัพจีนเพิ่มขีดความสามารถสร้างกองทัพที่เข้มแข็งประธานาธิบดี "สี จิ้นผิง" ของจีน กล่าวเมื่อวานนี้ (8 มีนาคม) เน้นย้ำการเพิ่มการบูรณาการระบบยุทธศาสตร์แห่งชาติ กับขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างกองทัพที่เข้มแข็ง ในระหว่างการประชุมเต็มคณะของคณะผู้แทนจากกองทัพปลดแอกประชาชนจีน หรือกองทัพจีน และกองกำลังตำรวจประชาชนจีน ในการประชุมครั้งที่ 1 ของสภาประชาชนแห่งชาติจีน หรือสภา NPC ซึ่งเป็นสภานิติบัญญัติสูงสุดแห่งชาติจีน


ประธานาธิบดีสี ซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกลางแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน หรือ CPC ด้วย เน้นย้ำความจำเป็นที่คณะกรรมการกลาง CPC จะต้องมีการนำเป็นหนึ่งเดียวและรวมศูนย์  ความจำเป็นในการเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่การบูรณาการการวางโครงสร้างทางยุทธศาสตร์ ทรัพยากรทางยุทธศาสตร์ และกองกำลังทางยุทธศาสตร์ เข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของประเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อพร้อมรับมืออันตรายในทางยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ปกป้องผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ และบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของจีน


ประธานาธิบดีสี ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการการทหารกลางของจีนด้วย เรียกร้องกองทัพจีนใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มากขึ้น ขอให้กองทัพจีนใช้ประโยชน์สูงสุดจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์แห่งชาติต่าง ๆ ของจีน เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างนวัตกรรม เพื่อบรรลุการพึ่งตนเองได้และเพิ่มความเข้มแข็งของกองทัพจีนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


กองทัพจีนควรปรับปรุงขีดความสามารถทางยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ใหม่ ๆ ในการพัฒนาในระดับประเทศและในการแข่งขันระหว่างประเทศ ควรเพิ่มความเข้มแข็งในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ และการใช้แหล่งทรัพยากรของชาติ เพื่อปกป้องความมั่นคงแห่งชาติของจีน 


ประธานาธิบดีสียังเรียกร้องให้กองทัพจีน ปฏิรูปกองทัพอย่างลงลึกยิ่งขึ้น และใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบใช้ปัญหาเป็นตัวตั้ง ปรับปรุงระบบและกลไกต่าง ๆ ของกองทัพ พร้อมกับปรับปรุงนโยบายและสถาบันต่าง ๆ ของกองทัพด้วย 


นอกจากนี้ ประธานาธิบดีสีย้ำความสำคัญที่จะต้องรักษาประเพณีของกองทัพจีน คือการส่งเสริมการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างภาคเอกชนกับกองทัพจีน
ภาพ Reuters

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง