รีเซต

จีนมุ่งรับประกันคุณภาพ-ความปลอดภัยของธัญพืช

จีนมุ่งรับประกันคุณภาพ-ความปลอดภัยของธัญพืช
Xinhua
25 สิงหาคม 2566 ( 14:40 )
103
จีนมุ่งรับประกันคุณภาพ-ความปลอดภัยของธัญพืช

ปักกิ่ง, 25 ส.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันพฤหัสบดี (24 ส.ค.) คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน เปิดเผยมาตรการกำกับดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของธัญพืชรายงานระบุว่ามาตรการเหล่านี้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 บท 50 รายการ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. เป็นต้นไปมาตรการทั้งหมดมุ่งคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ตามกฎหมายของผู้จำหน่ายและผู้บริโภคธัญพืช เสริมสร้างการกำกับตรวจสอบและบริหารจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของธัญพืช และรับประกันคุณภาพและความปลอดภัยของธัญพืชระดับชาติทั้งนี้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจธัญพืชควรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมถึงระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของธัญพืชอย่างเคร่งครัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง