รีเซต

พาเยือน 'โรงเรียนอาชีวศึกษาเกษตร' แห่งแรกในแคเมอรูน ฝีมือจีนช่วยสร้าง

พาเยือน 'โรงเรียนอาชีวศึกษาเกษตร' แห่งแรกในแคเมอรูน ฝีมือจีนช่วยสร้าง
Xinhua
24 มกราคม 2566 ( 16:50 )
25
พาเยือน 'โรงเรียนอาชีวศึกษาเกษตร' แห่งแรกในแคเมอรูน ฝีมือจีนช่วยสร้าง

ยาอุนเด, 24 ม.ค. (ซินหัว) -- โรงเรียนเทคนิคอาชีวศึกษาการเกษตรแห่งแรกของแคเมอรูนในภูมิภาคยาบาสซี ซึ่งก่อสร้างเสร็จสิ้นและรับมอบจากจีนในปี 2016โรงเรียนเทคนิคอาชีวศึกษาการเกษตรครอบคลุมพื้นที่ราว 25 ไร่ พื้นที่สำหรับการเรียนการสอนอื่นๆ อีกกว่า 400 ไร่ พร้อมด้วยอาคารหลัก ได้แก่ อาคารบริหาร อาคารเรียน โรงอาหาร พื้นที่เพาะปลูก ศูนย์สื่อมัลติมีเดีย ห้องปฏิบัติการ และหอพัก พร้อมอุปกรณ์ช่วยสอนที่จีนบริจาค เช่น รถแทรกเตอร์ รถขุด แท่นฝึกประกอบเครื่องยนต์ยานยนต์ ตู้ฟักไข่ และหม้อไอน้ำโรงเรียนแห่งนี้มุ่งเน้นการเรียนการสอนวิชาเพาะปลูกพืช เลี้ยงปศุสัตว์ บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตร ตลอดจนแปรรูปและการเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ โดยโรงเรียนได้ฝึกอบรมผู้มีความสามารถด้านเทคนิคการเกษตรราว 500 คนแล้ว นับตั้งแต่เปิดดำเนินการในปี 2017

ข่าวที่เกี่ยวข้อง