รีเซต

ประกันสังคมจี้ "นายจ้าง" เร่งส่งหนังสือรับรอง "ลูกจ้าง" หยุดงานจากเหตุ "โควิด-19"

ประกันสังคมจี้ "นายจ้าง" เร่งส่งหนังสือรับรอง "ลูกจ้าง" หยุดงานจากเหตุ "โควิด-19"
มติชน
7 เมษายน 2563 ( 17:10 )
836
3
ประกันสังคมจี้ "นายจ้าง" เร่งส่งหนังสือรับรอง "ลูกจ้าง" หยุดงานจากเหตุ "โควิด-19"

ประกันสังคมจี้ “นายจ้าง” เร่งส่งหนังสือรับรอง “ลูกจ้าง” หยุดงานจากเหตุ “โควิด-19” 

ประกันสังคม- เมื่อวันที่ 7 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการ และนายจ้างยื่นรับรองการหยุดงานของลูกจ้างอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 เนื่องจากพบว่า นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย กรณีผู้ประกันตนไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงานกักตัว 14 วัน และกรณีหน่วยงานภาครัฐมีคำสั่งให้นายจ้างหยุดประกอบกิจการ และทั้ง 2 กรณี สปส.จะจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในอัตราร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวันตลอดระยะเวลาที่หยุดงาน แต่ให้รับไม่เกิน 90 วัน โดยเปิดช่องทางให้ผู้ประกันตนยื่นขอรับสิทธิและนายจ้างมีหน้าที่รับรองการหยุดงานของลูกจ้างผ่าน e-form บนหน้าเว็บไซต์ www.sso.go.th ผลปรากฏมีผู้ประกันตนยื่นขอรับสิทธิเป็นจำนวนมาก แต่ยังขาดเอกสารรับรองจากนายจ้าง

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการ สปส. กล่าวว่า จากการตรวจสอบ พบว่าปัจจุบันมีผู้ประกันตนยื่นคำขอผ่านทาง e- form จำนวนกว่า 300,000 ราย และมีนายจ้างยื่นการรับรองผ่านทาง e-form จำนวนกว่า 30,000 ราย และพบว่านายจ้างส่วนใหญ่ยังไม่ยื่นการรับรองการหยุดงานของลูกจ้าง สปส.ขอให้นายจ้างในกลุ่มดังกล่าว เร่งยื่นรับรองการหยุดงานของลูกจ้างอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยผ่านช่องทาง e-form บนหน้าเว็บไซต์ www.sso.go.th โดยเร็วเพื่อประโยชน์แก่ตัวของลูกจ้างในสถานประกอบการนั้นเอง

“ทั้งนี้ ในการยื่นรับรองการหยุดงานของลูกจ้างอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย นายจ้างเพียงระบุวันที่หยุดงาน และวันที่ครบกำหนด โดยยื่นแบบทาง e-Form บนหน้าเว็บไซต์ www.sso.go.th สำนักงานประกันสังคมจะตอบยืนยันการรับข้อมูลของนายจ้างผ่านทางอีเมล์ที่นายจ้างได้แจ้งไว้ ขณะนี้ มีผู้ประกันตนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก จึงขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนทำหน้าที่อย่างครบถ้วน ในส่วนของ สปส.จะเร่งรัดการดำเนินการเพื่อให้สิทธิประโยชน์ถึงมือผู้ประกันตนโดยเร็ว” นายทศพล กล่าว

นอกจากนี้ นายทศพล กล่าวถึงการจัดหาสถานพยาบาลเพื่อให้บริการทางการแพทย์ให้แก่ผู้ประกันตน ว่าล่าสุด สปส.ได้เปิดรับสมัครสถานพยาบาลเอกชนเข้าร่วมให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน ประจำปี พ.ศ.2564 ทั้งนี้ สถานพยาบาลเอกชนที่มีความประสงค์เข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลคู่สัญญากับ สปส. สามารถขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม เลขที่ 88/28 หมู่ที่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ในท้องที่ ที่สถานพยาบาลตั้งอยู่ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง