รีเซต

จีนออกแนวปฏิบัติส่งเสริม 'นวัตกรรมวิทย์-เทคโนฯ' ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุโบราณ

จีนออกแนวปฏิบัติส่งเสริม 'นวัตกรรมวิทย์-เทคโนฯ' ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุโบราณ
Xinhua
21 พฤศจิกายน 2566 ( 16:57 )
15
จีนออกแนวปฏิบัติส่งเสริม 'นวัตกรรมวิทย์-เทคโนฯ' ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุโบราณ

(แฟ้มภาพซินหัว : นักโบราณคดีทำความสะอาดวัตถุโบราณที่ขุดพบจากซากเรืออัปปางโบราณ ซึ่งสำรวจพบในทะเลจีนใต้ วันที่ 10 ต.ค. 2023)[/caption]ปักกิ่ง, 21 พ.ย. (ซินหัว) -- สำนักบริหารมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติจีน (NCHA) เผยว่าจีนได้เผยแพร่แนวปฏิบัติเพื่อกระตุ้นนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัตถุโบราณแนวปฏิบัติดังกล่าวซึ่งร่วมออกโดยหน่วยงานต่างๆ รวมถึงกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีน และสำนักบริหารฯ ระบุถึงปัญหายืดเยื้อที่เป็นอุปสรรคต่อนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัตถุโบราณ อาทิ การจัดสรรทรัพยากรอย่างไม่สมดุล และการบริหารจัดการที่อ่อนแอนอกจากนั้น แนวปฏิบัติวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัตถุโบราณ อีกทั้งเสนอมาตรการเพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่ดีขึ้น ขยายกลุ่มผู้มีความสามารถ และพัฒนากลไกการสร้างแรงจูงใจในประเด็นดังกล่าวแนวปฏิบัติข้างต้นได้เน้นย้ำการเสริมสร้างการวิจัยขั้นพื้นฐานในด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กอปรกับการยกระดับการวิจัยและการพัฒนาของเทคโนโลยี อุปกรณ์ และวัสดุเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญเอกสารดังกล่าวเรียกร้องการทุ่มเทความพยายามดำเนินการวิจัยในโครงการโบราณคดีที่สำคัญ และส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัตถุโบราณ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง