รีเซต

จีนมี 'ครู' ทำงานเต็มเวลา เพิ่ม 3.8 ล้านคน ใน 10 ปี

จีนมี 'ครู' ทำงานเต็มเวลา เพิ่ม 3.8 ล้านคน ใน 10 ปี
Xinhua
10 กันยายน 2565 ( 22:58 )
19
จีนมี 'ครู' ทำงานเต็มเวลา เพิ่ม 3.8 ล้านคน ใน 10 ปี

ปักกิ่ง, 10 ก.ย. (ซินหัว) -- กระทรวงศึกษาธิการของจีน เปิดเผยจำนวนครูที่ทำงานเต็มเวลาภายในประเทศเพิ่มขึ้นราว 3.8 ล้านคน ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยจำนวนครูดังกล่าวเพิ่มขึ้นจาก 14.63 ล้านคนในปี 2012 เป็น 18.44 ล้านคนในปี 2021

 

รายงานระบุว่าจำนวนอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาปริญญาโทเพิ่มขึ้นจากราว 229,000 คน เป็น 424,000 คน ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และจำนวนอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาปริญญาเอกเพิ่มขึ้นจาก 69,000 คน เป็น 132,000 คนกระทรวงฯ ระบุว่ารายได้และสถานะทางสังคมของครูดีขึ้นในช่วง 10 ปีผ่านมา โดยรายได้เฉลี่ยของครูโรงเรียนประถมและมัธยมไม่ต่ำกว่ารายได้ของเจ้าหน้าที่พลเรือนท้องถิ่น และครูชนบทมากกว่า 1.3 ล้านคน ได้ประโยชน์จากโครงการเบี้ยยังชีพพิเศษ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง