รีเซต

ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ จัดเวที “Gateway to China เข้าจีนเข้าใจ ส่งสินค้าไทยสู่ใจคนจีน 4 ภาค” ประเดิมภาคอีสานที่แรก

ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ จัดเวที “Gateway to China เข้าจีนเข้าใจ ส่งสินค้าไทยสู่ใจคนจีน 4 ภาค”  ประเดิมภาคอีสานที่แรก
TNN ช่อง16
4 ตุลาคม 2566 ( 15:05 )
33
ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ จัดเวที “Gateway to China เข้าจีนเข้าใจ ส่งสินค้าไทยสู่ใจคนจีน 4 ภาค”  ประเดิมภาคอีสานที่แรก

เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) โดยบริษัท ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด ร่วมกับซีพี ไชน่า (CP China) บริษัท อีเกิลส์แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเวทีจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เดินสายทั่วไทยครั้งแรก “Gateway to China เข้าจีนเข้าใจ ส่งสินค้าไทยสู่ใจคนจีน 4 ภาค”  พร้อมจัดสัมมนาภูมิภาคทั่วประเทศตลอดเดือนตุลาคม 2566  ประเดิมที่แรกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบการ SME ผ่านโครงการแพลตฟอร์มแห่งโอกาส CPseeding.com ที่มีความพร้อมนำสินค้าไทยส่งออกไปขายที่ประเทศจีนในปี 2567 ผ่านการพูดคุยกับ Buyer ชาวจีนจาก CP China โดยตรง  ถือเป็นจุดเริ่มต้นเปิดประตูสู่โอกาสในการนำพาผู้ประกอบการไทยไปบุกตลาดจีนอย่างเป็นรูปธรรม โดยภายในงานได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ SME อย่างคับคั่ง

นายเอกชัย ตั้งรัตนาวลี กรรมการผู้บริหาร บริษัท ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด  กล่าวว่า ตลาดจีนเป็นตลาดที่มีศักยภาพ และมี End-consumer ชาวจีนจำนวนมากที่สนใจในสินค้าไทย ซึ่งการจัดงาน “Gateway to China เข้าจีนเข้าใจ ส่งสินค้าไทยสู่ใจคนจีน 4 ภาค” ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดประตูสู่โอกาสในการนำพาผู้ประกอบการไทยจากทั่วภูมิภาคไปบุกตลาดจีนอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านแพลตฟอร์มแห่งโอกาส CPseeding.com โดยในงาน ซีพี ซีดดิ้ง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าพูดคุยและนำเสนอขายสินค้าให้แก่ Buyer ชาวจีนจาก CP China โดยตรง พร้อมสนับสนุนในเรื่องการนัด เอกสาร และการสื่อสารแปลภาษาไทย-อังกฤษ-จีน เพื่อให้ผู้ประกอบการและ Buyer เข้าใจกันได้มากที่สุด เพิ่มโอกาสความสำเร็จ และทำให้ผู้ประกอบการได้รับผลการจับคู่ และคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านตัวกลางใดๆ

ทั้งนี้ภายในงานมีผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาเข้ามาร่วมเสวนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็น คุณภเชศ จารุมนต์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่มาให้คำปรึกษา แนะนำแนวทาง และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของ “การจดทะเบียนสินค้าเพื่อไปประเทศจีน” ซึ่งเป็นเสมือนการสร้างเครื่องมือ “โฉนดความคิด” สำหรับสร้างรายได้ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นการป้องกันการโดนคัดลอกทรัพย์สินทางปัญญา โดยยังแนะนำแนวทางการจดทะเบียนสินค้าที่เข้าใจได้ง่าย และทำได้จริงให้แก่ผู้ประกอบการที่มาเข้าร่วมฟัง หัวข้อ “Connect the dots เชื่อมต่อโอกาสในการส่งออก” โดย คุณเอกชัย ตั้งรัตนาวลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด บรรยายเกี่ยวกับโปรแกรมการพัฒนาผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดโลกผ่าน แพลตฟอร์มแห่งโอกาส CPseeding.com ที่จะพัฒนาจุดด้อย ย้ำจุดเด่น และโอกาสในการพาผู้ประกอบการไทยไปตลาดจีนและทั่วโลก

นอกจากนี้ยังมีหัวข้อ “สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในการค้ากับประเทศจีน” โดย คุณศุทธิกานต์ กริชไกรวรรณ อดีตผู้อำนวยการศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการ, คุณณัฐรุจา ไชยกองละ หัวหน้ากลุ่มงานสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ, และ คุณนนรวี ชัยชมภู นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งมาชี้ให้เห็นถึงภาพรวมสิทธิประโยชน์การส่งออกกับประเทศจีน และจุดเสี่ยงการส่งออกที่ผู้ประกอบการควรระวังในการดำเนินการค้าขาย เช่น การทำเอกสารในการส่งออกสินค้า หัวข้อ  “การเตรียมความพร้อมในการทำการค้าขายระหว่างประเทศด้วยเครื่องมือบริหารการเงิน” บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษ คุณกัญรัตน์ จารุจารีตร์, คุณภรดา ยืนยาว และ คุณประพาพร คอนสลัด ผู้จัดการ SME Trade Cluster จาก SCB SME ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  และ หัวข้อ “การจัดการทาง Logistics และการควบคุมความเสี่ยง ในการส่งออกขายประเทศจีน” โดยคุณวัลภา สถิรชวาล Chief Executive Officer บริษัท อีเกิลส์แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิธีการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อเป็นผู้ส่งออกสินค้าในกลุ่มยอดฮิต อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และสินค้าแฟชัน

นางสาวลินดา โคตะ ผู้ประกอบการตัวแทนจากแบรนด์ เจ้านาง กล่าวว่า มางานวันนี้ได้ความรู้หลากหลายแขนงที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการโดยตรง การที่ทางซีพี ซีดดิ้งร่วมกับทางภาครัฐมาให้องค์ความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขทางการค้า การเตรียมความพร้อมต่างๆ ในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ  ทำให้ได้ความรู้ใหม่ ประสบการณ์ใหม่ ซึ่งในส่วนของแบรนด์เจ้านางมีความสนใจในการพัฒนาในตลาดจีน และตลาดต่างประเทศ  การเข้าร่วมงานในวันนี้ได้รับคำแนะนำที่ดีเป็นการปูทางที่จะนำสินค้าไปสู่ตลาดต่างประเทศต่อไป


นางสาวปณชนก วรรัตน์ เจ้าของผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้ววรรัตน์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้มาร่วมงาน ได้ความรู้และแนวทางการส่งออกไปประเทศจีน และยังได้ความรู้เกี่ยวกับการส่งออกไปประเทศอื่นๆ เช่นกัมพูชาและมาเลเซียด้วย นางสาวชุลีกร สถิตพงศ์พิพัฒน์ เจ้าของผลิตภัณฑ์แยมผลไม้ แบรนด์อิ่มใจ กล่าวว่า ซีพี ซีดดิ้งเหมือนเป็นพี่เลี้ยงตัวใหญ่ช่วยผู้ประกอบการตัวเล็กในการก้าวออกนอกประเทศ การมีพี่เลี้ยงมืออาชีพคอยช่วยให้คำแนะนำ และให้องค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ ถือว่าเป็นการร่นระยะเวลาไปสู่ความสำเร็จให้แก่เอสเอ็มอีไทย

สำหรับการเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจเดินสายทั่วไทยยังมีอีก 3 ภาคตลอดเดือนตุลาคมนี้ ได้แก่วันที่ 2 ต.ค., ภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 4 ต.ค., และภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และวันที่ 11 ต.ค. เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ไทยทั่วประเทศผ่านโครงการแพลตฟอร์มแห่งโอกาส CPseeding.com ให้ได้มาเจรจาธุรกิจพร้อมพัฒนาศักยภาพให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ทั้งในระดับประเทศและสากล


ผู้ที่สนใจข้อมูลสรุปของงานสัมมนา “Gateway to China เข้าจีนเข้าใจ ส่งสินค้าไทยสู่ใจคนจีน 4 ภาค” หรือสนใจติดตามงานอีเวนต์พัฒนาผู้ประกอบการไทยของซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ www.facebook.com/cpseeding หรือเว็บไซต์ www.cpseeding.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง